Annons:

I anmälan beskriver skyddsombuden hur SJs personal har svårt att planera sin fritid på grund av att schemaläggningen är alltför kortsiktig.
Bild: Mostphotos
I anmälan beskriver skyddsombuden hur SJs personal har svårt att planera sin fritid på grund av att schemaläggningen är alltför kortsiktig.

Skyddsombud larmar om stressade lokförare

SPÅRTRAFIKEN2020-09-18

Många lokförare inom SJ lider av stress och ångest på grund av ett hårt pressat arbetsschema. Problemen har eskalerat sedan coronapandemin slog till och skyddsorganisationen har nu anmält SJ till Arbetsmiljöverket. ”Man vet egentligen bara vilka dagar man jobbar, men inte vilka tider”, säger skyddsombudet Jenny Bergman till Publikt.

Sedan förra sommaren har personalen ombord på SJs tåg haft ett tufft arbetsschema. Efter det att coronapandemin slog till råder nu ett ”planeringsmässigt kaos”, skriver skyddsombudet inom SJ i Eskilstuna i en anmälan till arbetsgivaren. I anmälan beskrivs hur lokförarna känner stress och ångest inför det pressade arbetsschemat.

Liknande rapporter kommer från SJs skyddsorganisation i Karlstad, Sundsvall och Stockholm, vilket har fått huvudskyddsombuden att göra en samlad anmälan och begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder.

I anmälan beskrivs hur personalen har svårt att planera sin fritid på grund av att schemaläggningen är allt för kortsiktig. Många får också problem med dygnsrytmen då nattvilan är för kort och arbetspassen för långa, uppger skyddsombuden.

Eftersom huvudskyddsombuden inte var nöjda med den åtgärdsplan som arbetsgivaren presenterade som svar på anmälan, har man nu också skickat in en begäran till Arbetsmiljöverket om att myndigheten ska utföra en inspektion.

Jenny Bergman, skyddsombud för lokförarna inom SJ, säger till Publikt att problemen med schemaläggningen finns över hela landet. Eftersom bolagets tåg rullar under de flesta av dygnets timmar blir spannet för hur arbetspasset kan förändras från en dag till en annan väldigt brett, påpekar hon.

– Turerna kan ändras fram till dagen innan man ska jobba. Man vet egentligen bara vilka dagar man jobbar, men inte vilka tider.

Förutom stress och ångest listar skyddsorganisationen en rad andra effekter av arbetsmiljöproblemen i sin anmälan, bland annat humörsvängningar, magproblem, koncentrationssvårigheter, depressioner och högt blodtryck. Arbetsmiljöproblemen har också lett till konflikter mellan olika yrkesgrupper inom SJ, skriver man.

– Det kan dels handla om frustration lokförare emellan, där man kanske upplever en orättvis fördelning av turerna. Men det kan också uppstå slitningar mellan de som jobbar med personalplanering och lokförarna, säger Jenny Bergman.

STs sektionsordförande inom SJ, Hans Pilgaard, bekräftar den bild som skyddsombuden målar upp och lägger till att problemen går längre tillbaka än till förra sommaren. En orsak till att personalplaneringen fallerar är att SJ sedan en tid tillbaka håller på att införa ett nytt system, något som har blivit kraftigt försenat, menar han.

Att situationen har eskalerat till följd av coronapandemin bekräftar han också:

– Till viss del kan man skylla på corona, för man inte vet vilka tåg som ska köras förrän väldigt sent inpå avgång. Men det är inte hela sanningen och nu börjar vi också trappa upp trafiken lite igen.

Både Hans Pilgaard och skyddsombudet Jenny Berggren uppger att det finns en samsyn och en dialog med arbetsgivaren om att arbetsmiljöproblemen som tas upp i anmälan existerar.

– Men jag upplever att det är mycket snack och mindre verkstad. Det räcker inte med att vara överens, man måste lösa problemet också, säger Hans Pilgaard.

Från arbetsgivarens håll beskriver också Anders Holmsten, chef för SJs Enhet Trafik, hur schemaplaneringen inte har fungerat som den ska under en längre tid.

– Efter coronasituationen har planeringsförutsättningarna blivit helt ohållbara. Kort framförhållning och många ändringar kanske man kan leva med under en kort period, men den perioden har varit mycket lång nu. Jag har full förståelse för att man inte orkar det här, säger han till Publikt.

För tillfället ser Anders Holmsten dock en mindre förbättring och lyfter fram att bolaget har tagit fram en åtgärdsplan för att motverka arbetsmiljöproblemen på kort sikt. Det handlar bland annat om att personal på frivillig basis ska kunna lånas ut mellan SJs olika stationer, och att timanställda ska tas in för att fylla ut luckor som uppstår i schemat.

Men den åtgärdsplanen underkänner alltså skyddsorganisationen. I sin anmälan till Arbetsmiljöverket uppger huvudskyddsombuden inom SJ att det saknas en ”konkret tidsplan”.

”Dessutom anser skyddsorganisationen att åtgärderna, om och när de blir av, inte är tillräckliga”, skriver man i begäran till Arbetsmiljöverket.

På längre sikt kommer det nya planeringssystemet att vara en del av lösningen eftersom man kommer kunna hantera förändringar i tågtrafikens turschema snabbare, enligt Anders Holmsten. Målet är att systemet ska tas i drift under första halvan av nästa år.

– Men systemet kommer inte att vara klockrent från början utan det måste fintrimmas hela tiden, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA