Bild: Mostphotos

Höstens högskoleprov ställs in

HÖGSKOLAN2020-08-10

Universitets- och högskolerådet, UHR, avråder från att genomföra något högskoleprov i höst. Skälet är risken för smittspridning av covid-19. Regeringen förlänger därför giltighetstiden för tidigare prov.

Högskoleprovet genomförs av 21 universitet och högskolor runt om i landet. I mars beslutade UHR att ställa in vårens högskoleprov på grund av risken för smittspridning. Myndigheten fick under våren regeringens uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra högskoleprov på planerat datum 18 oktober.

”UHR har, i nära dialog med de 21 universitet och högskolor som ansvarar för genomförandet på själva provdagen, utrett förutsättningarna för att genomföra höstens högskoleprov. Bedömningen är att ett genomförande riskerar att bidra till spridning av coronaviruset och att möjligheterna att skydda provdeltagare och provpersonal är små”, konstaterar generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ser de 21 lärosäten som anordnar högskoleprov stora utmaningar med att genomföra provet. Det gäller framför allt svårigheten att få tag på tillräckligt många fungerande lokaler och att rekrytera och utbilda den provpersonal som krävs.

UHR beräknar att närmare 100 000 personer skulle vilja skriva högskoleprov i höst. Det är en kraftig ökning jämfört med normalt.

”De lokaler som används måste vara anpassade att genomföra högskoleprovet i och provpersonalen hinna få den utbildning som krävs. Det är viktigt både avseende smittspridningen och för att upprätthålla provets rättssäkerhet och motverka fusk”, påpekar Karin Röding.

UHR anser att möjligheten att i stället genomföra högskoleprov vid två separata tillfällen under våren bör prövas. Det skulle ge mer tid att utveckla anmälningssystemet och innebära att provanordnarna hinner utbilda provpersonalen.

Regeringen har beslutat att giltighetstiden för tidigare genomförda högskoleprov ska förlängas från fem till åtta år.

”Det här är en viktig pusselbit för att fler ska kunna komma in på den högskoleutbildning man helst vill läsa. Nu när vi ser att arbetslösheten ökar och fler vill utbilda sig är regeringen angelägen om att titta på alla möjliga åtgärder för att fler ska kunna utbilda sig på universitet och högskolor, kommenterar ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, S, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA