Miljoner felaktigt utbetalt från a-kassor

A-KASSAN2019-03-20
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.

Enligt det scenario som IAF betraktar som mest realistiskt leder Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete till felaktiga utbetalningar som motsvarar en kostnad på mellan 57 och 235 miljoner kronor. IAF anser att Arbetsförmedlingens kontrollarbete har flera brister. Det vanligaste felet är att arbetsförmedlarna inte informerar arbetslöshetskassorna vid misstanke om misskötsamhet så ofta som de borde.

Felaktigheter i a-kassornas handläggning leder till felaktiga utbetalningar i storleksordningen 38 till 154 miljoner kronor. Ungefär en tredjedel av beloppet gäller fall där de har betalat ut för lite i ersättning.

Dessutom har IAF gjort registersamkörningar med Statistiska centralbyrån (SCB). Av dessa framgår att knappt 30 miljoner kronor betalats ut felaktigt, när ersättningstagare studerat och samtidigt fått arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna har också under 2017 upptäckt och krävt tillbaka felaktigt utbetald ersättning på ungefär 119 miljoner kronor. 

Mot bakgrund av de uppgifter som räknats fram i olika delstudier uppskattar IAF att den totala summan av de felaktiga utbetalningarna uppgår till 261–553 miljoner kronor. 

”Det lägre scenariot är den mest realistiska beräkningen. Där utgår vi från att personer börjar sköta sitt arbetssökande om de får en sanktion. De felaktiga utbetalningarna som uppstår på grund av Arbetsförmedlingens hantering handlar i huvudsak om en underlåtenhet att skicka underrättelser i situationer där man borde. Det tycker vi från IAFs sida är oacceptabelt”, kommenterar Jessica Idbrant, som är chef för analysenheten vid IAF, i ett pressmeddelande.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.