Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning kan förbättras, enligt Riksrevisionen.
Bild: Mostphotos
Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning kan förbättras, enligt Riksrevisionen.

Regeringen vill se tydligare information om matchning

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-11-09
Arbetsförmedlingens system för externa aktörer som matchar arbetssökande gentemot arbetsmarknaden behöver förbättras, anser regeringen. I en skrivelse om Riksrevisionens tidigare granskning slås fast att det är viktigt att informationen till de arbetssökande blir tydligare, så att de kan välja aktör på ett mer medvetet sätt.

Tanken med Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning är att deltagarna ska komma ut på arbetsmarknaden eller påbörja studier så snabbt det går efter att de skrivit in sig som arbetssökande.

De privata aktörer som ska sköta matchningen mot arbetsmarknaden betygssätts via ett ratingssystem som Arbetsförmedlingen har utvecklat.

Som Publikt tidigare har skrivit om har Riksrevisionen granskat systemet och funnit att systemet fungerar väl över lag, men att det finns saker som kan förbättras.

I en skrivelse till riksdagen instämmer regeringen nu i Riksrevisionens slutsatser.

”Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att den är ett viktigt bidrag i reformeringen av Arbetsförmedlingen och vidareutvecklingen av upphandlade matchningstjänster”, skriver regeringen.

Riksrevisionen pekade i sin rapport bland annat på att arbetssökande tenderar att välja en privat aktör som ligger geografiskt nära, snarare än att basera sitt val på vilket resultat aktören har uppnått när det gäller matchningen.

”Detta innebär att arbetssökande riskerar att få en tjänst av sämre kvalitet samtidigt som risken ökar att leverantörer som inte levererar goda resultat stannar kvar i systemet”, skriver Riksrevisionen.

Regeringen instämmer i den kritiken, eftersom man ser ”vikten av att deltagarna ges möjligheter att göra välinformerade val”.

Enligt Riksrevisionen är inte heller den information om de olika aktörerna som Arbetsförmedlingen ger arbetssökande inte tillräckligt lättbegripligt för den med begränsade språkkunskaper i svenska.

Riksrevisionen anser även att Arbetsförmedlingen bör ha möjlighet att använda sig av inkomstuppgifter från Skatteverket vid beräkningar av den ersättning som ska betalas ut till de privata aktörerna.

Detta är något som regeringen ska se över, enligt skrivelsen. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.