Annons:

Personalen inom PDM har upplevt arbetsmiljöproblem under en längre tid, enligt en anmälan som huvudskyddsombudet har lämnat in till Arbetsmiljöverket.
Bild: Monika Manowska
Personalen inom PDM har upplevt arbetsmiljöproblem under en längre tid, enligt en anmälan som huvudskyddsombudet har lämnat in till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud anmäler problem med arbetsmiljön

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-10-15

Stress, hög arbetsbelastning samt en känsla av att vara övervakad och underbetald. Det är några av de många arbetsmiljöproblem som finns på Arbetsförmedlingens avdelning personligt distansmöte, enligt huvudskyddsombudets anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren delar inte bilden.

Avdelningen personligt distansmöte, PDM, är det som tidigare kallades för kundtjänst inom Arbetsförmedlingen. Personalen sitter utspridda på olika orter i landet och sedan en längre tid upplever man olika typer av arbetsmiljöproblem, enligt en anmälan som huvudskyddsombudet Ditte Dahlin har lämnat in till Arbetsmiljöverket.

I den fysiska arbetsmiljön ser huvudskyddsombudet risker då personalen utför ett tidspressat, repetitivt och hårt styrt arbete. Dessutom är ljudmiljön på en ohälsosam nivå, något som arbetsgivaren inte har undersökt trots ”kraftfulla signaler från skyddsombuden”, skriver hon i sin anmälan.

– Skyddet anser att det råder brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsförmedlingen har stora utmaningar med den omorganisation som har skett och med det förändrade uppdraget från regeringen. Då är det ännu viktigare att arbetsmiljöarbetet fungerar, säger Ditte Dahlin till Publikt.

Enligt det material som har lämnats in till Arbetsmiljöverket är personalomsättningen inom avdelningen hög. Anledningar till det är bland annat att arbetet är stillasittande, enformigt och att det utförs efter ett strikt schema. Personalen har signalerat att de känner sig stressade till följd av tidspress, ökad arbetsbelastning och ständigt förändrade arbetsrutiner.

Vissa uttrycker också att det är svårt att ta ut flextid och semester samt att det inte finns utrymme för att arbeta deltid för den som vill, skriver skyddsorganisationen. I anmälan beskrivs också hur vissa känner sig övervakade av arbetsgivaren och att det finns ett utbrett missnöje med lönenivån och löneutvecklingen.

– Det här är skyddets bild och den är inte samma som arbetsgivarens, vilket är orsaken till att vi lägger den här anmälan till Arbetsmiljöverket. Vi vill att man ska undersöka de här påtalade riskfaktorerna och sedan behöver man vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, säger Ditte Dahlin.

Carina Göransson, avdelningschef på PDM, är förvånad över skyddsorganisationens anmälan. Enligt henne har man haft en god samverkan när det gäller riskfrågor och handlingsplan.

– Jag upplever att vi har en tät dialog och att de är helt med i vårt omställningsarbete. Min bild är att vi jobbar systematiskt med de här frågorna, säger hon till Publikt.

Enligt Carina Göransson är sjukfrånvaron marginellt högre inom PDM jämfört med myndigheten i stort, samtidigt som personalomsättningen är ungefär densamma.

Det finns sammantaget inte heller några indikationer på att arbetet inom PDM skulle innebära större risker för ohälsa än vad som är fallet för myndigheten som helhet, menar hon.

– Att man jobbar efter ett schema på ett annat sätt än man gör i andra delar av Arbetsförmedlingen, så är det. Det passar vissa och vissa gillar det inte, säger Carina Göransson till Publikt.

Hon påpekar dock att det alltid går att förbättra schemaläggningen och att det arbetet är pågående.

När det gäller ljudmiljön finns det en standard för hur oljud ska tas om hand.

– Vi sitter i öppna landskap och det är säkert så där med att det passar olika personer olika mycket. Men finns det problem med ljud så jobbar vi med det, säger Carina Göransson.

Personligt distansmöte är en del av avdelningen nationell service inom Arbetsförmedlingen, där omkring 1 100 av de 1 400 i personalen är ST-medlemmar.

Monica Mörtzell, STs sektionsordförande, säger att facket känner igen en hel del av det som beskrivs i anmälan, som till exempel att arbetet är hårt schemastyrt och att möjligheten till flextid och semester är begränsad.

– Det är mer eller mindre stora problem på många ställen, men det är lite olika problem på olika kontor, säger Monica Mörtzell till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA