Annons:

Parterna har nu växlat yrkanden inför avtalsförhandlingarna som gäller post-och flyganställda ST-medlemmar.
Bild: Mostphotos
Parterna har nu växlat yrkanden inför avtalsförhandlingarna som gäller post-och flyganställda ST-medlemmar.

ST vill att anställda ska få schema minst två veckor i förväg

AVTAL2020-11-12

En policy för när anställda ska vara tillgängliga för arbetsgivaren och bättre framförhållning vad gäller arbetstider. Det yrkar ST på inför avtalsförhandlingarna för bransch kommunikation. Almega vill i stället se mer flexibla arbetstider och ökade möjligheter att visstidsanställa personal.

Efter att coronapandemin i våras satte stopp är det nu dags att återuppta avtalsförhandlingarna för post- och flyganställda ST-medlemmar inom bransch kommunikation. Efter att parterna växlat avtalsyrkanden i veckan står det klart att deras krav skiljer sig åt när det gäller anställningsformer.

Fackförbundet ST yrkar på att tillsvidareanställning ska vara norm inom branschen, medan arbetsgivarorganisationen Almega vill införa en skrivning om så kallad avtalad visstid i det centrala avtalet.

STs avtalsansvarige ombudsman Mikael Andersson konstaterar att parterna står långt från varandra i frågor om anställningstrygghet, men även när det kommer till arbetstidsregleringen.

Facket vill att kollektivavtalet ska bli tydligare när det gäller arbetstidens förläggning, så att medlemmarna får sitt schema minst två veckor innan det börjar gälla.

– Många av våra medlemmar här jobbar oregelbundet och redan då kan det vara svårt att kombinera med ett eget liv vid sidan av jobbet, säger Mikael Andersson till Publikt.

Även om branschen är sådan att risken för oförutsägbara händelser relaterade till exempelvis väder och vind är påtaglig. är det i grunden en separat fråga, menar Mikael Andersson.

– Det som står i nuvarande avtal om hur arbetsgivaren har rätt att göra ändringar i arbetstidsförläggningen är väldigt otydligt och kan utnyttjas på ett dåligt sätt.

ST yrkar också på att en så kallad nåbarhetspolicy ska införas.

– Med dagens teknik finns det gråzoner mellan vad som är arbete och fritid. Har man inte pratat om det där på en arbetsplats kan det bli konflikter mellan chefer och anställda. Då är det bättre att alla vet vad som gäller, säger Mikael Andersson.

ST vill också att det införs en möjlighet att byta semestertillägg mot extra ledighet. Enligt Mikael Andersson är det särskilt viktigt inom bransch kommunikation då medlemmarna ofta har få semesterdagar jämfört med andra.

Almegas lista med yrkanden är betydligt kortare än STs.

Arbetsgivarorganisationen betonar att coronapandemin skapar utmaningar för branschen, och att vissa av företagen i stort sett inte kan upprätthålla normal verksamhet alls.

När det gäller anställningsformen allmän visstid, som Almega vill införa i branschens centrala kollektivavtal, handlar det om att man vill ha standardiserad enhetlig anställningsform för visstid. Det finns redan på flera andra ställen i branschen, påpekar Almegas förhandlingschef Einar Humlin.

– Det är inte så att vi driver att antalet visstidsanställningar måste öka. Utan det får man avgöra ute i företagen, säger han till Publikt.

I övrigt yrkar man på att arbetsgivarna behöver kunna förlägga arbetstiden på ett mer flexibelt sätt.

– Vi ser det som en vinna-vinna för både anställd och företag. När det är mer att göra kan man ha arbetsveckor som är schemalagda så att det är lite högre arbetstid, och sedan tar man igen sig när man har schemalagd arbetstid som är lite kortare, säger Einar Humlin.

Att som alternativ behöva hantera de toppar som uppstår i verksamheten, när det är som mest att göra, med övertid minskar möjligheten till återhämtning för de anställda, framhäver han.

Arbetsgivarorganisationen lyfter också fram ett yrkande om att flexpension ska sluta gälla för arbetstagare mellan 18 och 24 år. Exakt varför vill Einar Humlin helst diskutera vid förhandlingsbordet, men en orsak är att flexpension för den här åldersgruppen skapar administrativa problem för arbetsgivarna.

– Lösningen fungerar inte i verkligheten. Därför vill vi ta bort den och diskutera om vi kan göra på något annat sätt i stället, säger han.

Så vill parterna att det nya kollektivavtalet ska se ut

ST vill:

Ha ett avtal med löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden där lägsta löneökningsnivå är angiven i procent.

Att arbetsgivaren ska ta fram en policy för när personalen kan förväntas vara tillgänglig.

Att tillsvidareanställning på heltid ska gälla som grundform.

Ha en tydligare avtalsskrivning om att schema för arbets- och jourtid ska lämnas till arbetstagaren senast två veckor innan det börjar gälla.

Att tidsbegränsade anställningar inte ska kunna staplas på varandra längre än två år.

Att sjukvårdsbesök ska kunna göras under arbetstid med bibehållen lön. För besök hos mödravård ska detta gälla även för en icke gravid partner.

Att arbetstagare ska kunna byta semestertillägg mot extra lediga dagar.

Att kompetensutveckling som genomförts ska redovisas för facket årligen, och att arbetsgivaren ska initiera utvecklingssamtal varje år.

Almega vill:

Införa så kallad avtalad visstidsanställning som alternativ i det centrala kollektivavtalet.

Att arbetstiden ska kunna förläggas på ett mer flexibelt sätt.

Att flexpension inte ska gälla för arbetstagare mellan 18 och 24 år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA