STs första avtal följer industrin

SPÅRTRAFIK2012-05-03

ST träffade på onsdagskvällen en överenskommelse med Almega om ett nytt ettårigt avtal för Spårtrafiken. Avtalets huvuddrag följer industrins uppgörelse.

Först ut för ST i avtalsrörelsen är Spårtrafiken. Parterna var klara med ett nytt avtal vid åttatiden på onsdagskvällen. Mycket känns igen från industrins normbildande överenskommelse. Avtalet gäller ett år från 1 april. Löneökningen blir 2,6 procent. Det blir ett lokalt revisionstillfälle som ska ske så snart som möjligt. De anställda får lön retroaktivt från 1 april.

Utöver det här finns en individgaranti.

– Om någon anställd inte får del av potten finns en garanti på 200 kronor som i vart fall ska betalas ut. Vi hade samordnat oss med Seko och de hade yrkat 500 kronor. Men vi lyckades inte nå vårt yrkande, säger STs förhandlingsledare Maria Olwæus.

Individgarantins storlek var en av stötestenarna in i det sista.

– Men till slut valde vi gemensamt med Seko att släppa det yrkandet till förmån för frågan om skyddsombudens kompetensutveckling, ett skallkrav i det nya avtalet. Arbetsgivaren skall efter skyddsombudets grundutbildning kartlägga behovet och planlägga vidareutbildning, säger Maria Olwæus.

Visserligen säkrar Arbetsmiljölagen redan skyddsombudens rätt till utbildning, men i praktiken sörjer Spårtrafikens företag inte för tillräcklig kompetensutveckling.
Ett nytt inslag i avtalet är att de centrala parterna får möjlighet att gå in och agera mot enskilda företag som använder lägstalönen på ett orimligt sätt. Ett exempel kan vara om äldre med lång arbetslivserfarenhet anställs och endast får lägstalönen på 16058 kronor.

En annan nyhet är att den partssammansatta arbetsgruppen om hot och våld får uppdraget att särskilt studera ensamarbetets betydelse.

– Vi har fått in en skrivning om ensamarbete. Det är ett genombrott. För arbetsgivarna är det otroligt kontroversiellt att prata om ensamarbete och hur det ska definieras, säger Maria Olwæus.

Hon betonar också betydelsen av en arbetsgrupp för ett statistikavtal. Det är första gången inom avtalsområdet som en sådan överenskommelse träffas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA