Annons:

Invandring

Ämne:Invandring
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Invandring. Du kan även följa vad Publikt skriver om Invandring genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
ArbetsförmedlingenNyhetNär Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för de nyanländas etablering från kommunerna 2010 fick myndigheten en socialpolitisk funktion. Den slutsatsen drar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie av myndighetens etableringsuppdrag.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
IntegrationNyhetMer än var tredje nyanländ är i arbete eller studier efter två år i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. I flera kommuner är det mer än varannan. Men resultaten varierar stort, enligt nya siffror från Sverige kommuner och landsting, SKL.
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen föreslår att polisen ska få utökad rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens arbete med arbetssökande brister i jämställdhet. Insatserna under nyanländas etablering är ojämnt fördelade mellan män och kvinnor konstaterar myndigheten i en egen rapport.
PolisenNyhetÖrebropolisen Peter Springare har anmälts av den egna ledningen efter kontroversiella uttalanden om invandrare och brottslighet. Uttalandena bandades av TV4 med dold kamera.
MigrationNyhetEn särskild utredare föreslår att regeringen inför tuffare regler för effektivare återvändande och för att motverka missbruk av resehandlingar.
ArbetsmarknadNyhetNu kräver LO och de privata arbetsgivarna att de planerade etableringsjobben ska ge rätt till uppehållstillstånd. Parterna vill också att etableringsjobben ska ge rätt till a-kassa och sjukpenning.
AsylNyhetNästan alla de som kommit till Sverige som asylsökande och fått tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt de nya reglerna får sitt uppehållstillstånd förlängt, enligt Migrationsverket.
IntegrationNyhetFlyktingars och anhöriginvandrares etablering i Sverige är stabil, men går långsamt. Det konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
EUNyhetEU-kommissionen ger de fem Schengenländer som tillämpar inre gränskontroller ett halvår på sig att fasa ut dem. Danmark, Tyskland och Österrike kritiserar beslutet, skriver Europaportalen.
ArbetsmarknadNyhetDet är stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda på svensk arbetsmarknad. Den tydligaste skiljelinjen går mellan den som har och den som inte har gymnasieutbildning, konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport.
ArbetsmarknadNyhetI ett utspel på måndagen föreslog LO tillfälliga löneavtal för nyanlända med kort utbildning och liten arbetslivserfarenhet. Lönekostnaderna kommer att behöva avvika från befintliga avtal, enligt LO. Samtidigt gick regeringen ut med att nyanländas rätt till etableringsplan tas bort.
Prenumerera på