Annons:

Miljö

Ämne:Miljö
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Miljö. Du kan även följa vad Publikt skriver om Miljö genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
DigitaliseringNyhetResfria digitala möten sparar både tid och pengar för de myndigheter som tillämpar dem. Samtidigt minskar myndigheterna sin klimat- och miljöpåverkan. Det rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV.
MiljöNyhetTransportstyrelsen ska se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor och föreslå lämpliga uppdateringar i samband med nya regler för fordonsbeskattning.
SkogsstyrelsenNyhet26 av Skogsstyrelsens medarbetare finns bland undertecknarna av en protest mot myndighetens eget beslut att göra en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, skriver Altinget.
MiljöNyhetMyndigheterna har blivit bättre på aktivt miljöarbete och fördubblat antalet resfria möten. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin årliga rapport till regeringen om miljöledning i statliga myndigheter.
EUNyhetRegeringen drar EU-kommissionen inför EU-domstolen. Enligt regeringen har kommissionen brutit mot reglerna när den gett tillstånd för fortsatt användning av blykromater inom unionen.
MiljöNyhetAv totalt minst 80 000 förorenade markområden i Sverige äger staten minst 10 000. Med dagens takt kommer det att ta minst 100 år innan de sanerats, enligt en granskning från Riksrevisionen.
MiljöNyhetRegeringen satsar 62 miljoner kronor på att förstärka utvecklingen och användandet av miljö- och klimatteknik. Nya myndighetsuppdrag ska bana vägen.
MiljöNyhetRiksrevisionen ska granska hur staten hanterar mark som förorenats på grund av statlig verksamhet. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport i oktober.
MiljöNyhetNaturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelserna inleder ett samarbete kring hur miljödata ska användas för att skapa en bättre miljö.
MiljöNyhetBara ett av sju svenska miljökvalitetsmål kommer att nås utan ytterligare insatser. Det framgår av en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet som redovisas av Naturvårdsverket.
ArbetsmiljöNyhetÅklagaren har lagt ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott ombord på dåvarande Fiskeriverkets forskningsfartyg Argos, där besättningen varit utsatt för exponering av asbest. Två personer har konstaterats med asbestpåverkade lungor.
MiljöNyhetMyndigheterna har blivit bättre på att arbeta med miljöledning, enligt Naturvårdsverkets årliga rapport till regeringen. 185 myndigheter omfattas av miljöledningsförordningen.
SpårtrafikNyhet2015 kommer regeringen att öka anslaget för järnvägsunderhåll med 620 miljoner kronor. Därefter läggs 1,24 miljarder kronor årligen fram till 2018, aviserar regeringen i ett pressmeddelande i dag.
MiljöNyhetDet finns mycket som tyder på att förslaget om en ny miljömyndighet kommer att hamna i papperskorgen. I ett uttalande skriver klimat- och miljöminister Åsa Romson att man i första hand inte förbättrar miljötillsynen genom stora myndighetsreformer.
MiljöNyhetDet bör inrättas en ny nationell myndighet på miljöområdet, föreslår en utredning. Den ska få namnet Miljöinspektionen och bland annat ta över tillståndsgivning och tillsyn från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna.
Prenumerera på