Annons:
Arbetsmiljöverket ville ha 31 miljoner kronor i extra budgetanslag för i år. Men det blev inga pengar. ”Det som får stryka på foten är den planerade tillsynen, som är av förebyggande karaktär, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.Bild:Mostphotos
ARBETSMILJÖVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Färre inspektörer efter uteblivet tillskott

Arbetsmiljöverket krävde 31 miljoner kronor extra, bland annat för att utveckla inspektionsverksamheten under 2019. Men när budgeten presenterades blev det ingenting. ”Självklart finns det en oro bland medlemmarna kring vad som kommer att hända”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson.

Målet för Arbetsmiljöverket är att ha 300 inspektörer på plats 2020. Myndigheten ville ha 31 miljoner kronor i extra anslag för i år, varav 10 miljoner skulle gå till inspektionsverksamheten. Dessutom behövs det 66 miljoner ytterligare för de nästkommande tre åren, enligt myndighetens begäran till regeringen.

När finansminister Magdalena Andersson, S, presenterade sin vårändringsbudget i veckan fanns det dock inte med några extra pengar alls till Arbetsmiljöverket för innevarande budgetår.

Det betyder att målet med 300 inspektörer inte kommer att uppnås då det inte kommer att kunna rekryteras ersättare till de inspektörer som slutar av olika skäl, enligt Marita Jonsson, ordförande för ST inom Arbetsmiljöverket.

– Man får i stället hushålla med de pengar som finns, vilket betyder att vi inte kan göra inspektioner i den utsträckning som vi vill, säger hon till Publikt.

Att det blir färre inspektörer än väntat betyder inte att kvaliteten i de enskilda inspektionerna kommer att påverkas. Var och en av inspektörerna kommer förmodligen inte heller att behöva bocka av fler inspektioner under en arbetsvecka, förklarar Marita Jonsson.

– Men i första hand kommer vi att behöva hantera det som är akut, som olyckor, tillbud och dödsolyckor. Det som får stryka på foten är den planerade tillsynen, som är av förebyggande karaktär, säger Marita Jonsson.

Signalen som regeringen sänder när den väljer att inte satsa mer på arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket är beklaglig, anser Marita Jonsson.

Än så länge har hon dock inte fått några indikationer från arbetsgivaren på personalneddragningar på grund av de uteblivna budgetpengarna. 

– Men självklart finns det en oro bland medlemmarna kring vad som kommer att hända. Vi har många nyanställda med inte så många statliga år vilket kanske gör att man söker sig till andra jobb för att vara säker på att ha ett, säger Marita Jonsson.

I Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för nästkommande tre år varnar dock myndigheten för att det kan bli tal om både anställningsstopp och varsel om uppsägningar, på grund av ökade lönekostnader.

Myndighetens generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem beskriver att de uteblivna budgetmiljonerna blir en bromskloss för verksamheten som påverkar arbetsmiljöarbetet på lång sikt.

”Vi måste minska personalstyrkan. Det innebär färre inspektörer”, säger hon i en intervju i tidningen Arbetarskydd.

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.