Annons:

Makten över arbetstiden kan bli en stridsfråga

Arbetsgivarna vill inte ha några siffror som anger löneökningarnas storlek. Det vill facket. Mycket är som vanligt när de statliga avtalsförhandlingarna nu drar i gång. En viktig fråga för båda parter är arbetstiden.
Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket.Bild:Casper Hedberg
Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef.Bild:Martina Holmberg

I slutet av augusti startade förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal för myndighetsområdet. ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som vill se ett avtal där medlemmarna som grupp garanteras löneökningar i nivå med industriavtalets så kallade märke.

Om parterna i likhet med andra branscher enas om ett treårigt avtal betyder det totalt 6,5 procent under treårsperioden. Det bör också finnas en individ­garanti som garanterar att alla medlemmar får mer i lönekuvertet, anser OFR. Motpartens, Arbetsgivarverkets, ingång är att avtalet inte ska ha några siffror som anger löneökningarnas storlek och inte heller någon bortre tidsgräns utan i stället löpa tills vidare. Ett sådant avtal har Arbetsgivarverket redan med Saco-S.

– Vi vill inte låsa fast oss vid individ­garantier eller lägstalöner. Det gagnar inte en bra löneutveckling i staten och är inte ett modernt sätt att bedriva löne­utveckling på. Ett sifferlöst avtal är det vi har lagt yrkande kring, säger Arbetsgivarverkets förhandlings­chef Anna Falck

För OFR handlar siffror i avtalet om inflytande, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som leder OFRs förhandlingar.

– Om vi skulle gå med på siffer­lösa tillsvidareavtal med lönesättande samtal som huvudmodell, skulle våra lokala ­fackliga företrädare få ett väldigt litet inflytande över de lokala förhandlingarna. Och det har de sagt att de inte är intresserade av, säger hon.

Arbetstiden är också en fråga som det kan bli svårt att komma överens om. Arbetsgivarna yrkar på utökade möjligheter att styra över arbetstidens förläggning.

– Samhället lever dygnet runt och det ställs krav på att staten ska vara tillgänglig och kunna finnas till hands. Men det måste ju förstås balanseras med ett vettigt arbetsliv för de anställda, säger Anna Falck. 

OFR yrkar det omvända, att med­arbetarna ska få större utrymme att styra över sina timmar på jobbet. Dessutom vill OFR ha en arbetstidsförkortning.

– Pressen har ökat på arbetsplatserna, man har slimmat den offentliga förvaltningen så pass mycket att våra medlemmar upplever att det faktiskt inte håller. På så sätt är det ett arbetsmiljöyrkande, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Sammantaget säger hon sig ha svårt att se hur Arbetsgivarverket ska få sina yrkan­den att gå ihop.

– Man är lite förvånad över det här batteriet av yrkanden där man ger sig på de saker som är riktigt attraktiva för medarbetarna i ett konjunkturläge där det är svårt att få tag på kvalificerad arbets­kraft, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck betonar att det nya avtalet måste bli gynnsamt både för de anställda och för verksamheten.

– Vi måste ha bra, schysta villkor som värnar om att vi både klarar av verksamheten och kompetensförsörjningen med en sund syn på medarbetarna, säger hon.

ST förhandlar genom OFR
 • ST förhandlar tillsammans med åtta andra förbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. De förbund som deltar är ST, Officersförbundet, Polis­förbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna. 
 • Myndigheterna företräds av Arbetsgivarverket.
 • Nuvarande avtal löper ut 30 september.
STs krav i förhandlingarna för myndigheterna
 • Löneutveckling i nivå med industriavtalets märke, individgaranti samt en låglöne­satsning.
 • Arbetstidsförkortning.
 • Höjd semesterersättning.
 • Två betalda dagar till enskild angelägenhet eller samhällsnyttig aktivitet.
 • Förbättrat personskadeavtal.
 • Rätt till kompetensutveckling och utvecklingssamtal ska skrivas in i det centrala avtalet.
Arbetsgivarnas krav
 • Inga siffersatta löneökningar, ingen individgaranti eller låglönesatsning.
 • Tillsvidareavtal utan bortre tidsgräns.
 • Sänkt tak för sparade semesterdagar. 
 • Begränsad rätt till ledighet för visstidsanställning inom staten.
 • Slopad rätt till flyttersättning.
 • Slopad rätt till ersättning för läkemedel och läkarvård.
Inlagt av Sanja lör, 09/16/2017 - 03:07
Lönesättande samtal är tidsspilla som kostar mångdubblat mer i tid än vad det ger på någon front. Först blir man presenterad friserad statistik och sedan avslutas det med frasen att budget är stramt. Man lockar med kompetensutvecklung som sedare visar sig vara tom prat för... ja pga budgeten... Egen prestation är värt klapp på axel. Procent tack, ingen snack.
Inlagt av ESOS ons, 08/30/2017 - 10:12
"– Vi måste ha bra, schysta villkor som värnar om att vi både klarar av verksamheten och kompetensförsörjningen med en sund syn på medarbetarna, säger hon."
Anna F har ingen sund syn på medarbetare! Det har hon aldrig haft.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
Fördjupning: pensionssystemetFördjupningMånga känner sig osäkra på vilka villkor som väntar när det är dags för pension. Hur det faktiskt blir hänger på förhandlingar och politiska beslut. Men en sak är klar – vi behöver arbeta längre.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
StatsförvaltningNyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.