Annons:

Makten över arbetstiden kan bli en stridsfråga

Arbetsgivarna vill inte ha några siffror som anger löneökningarnas storlek. Det vill facket. Mycket är som vanligt när de statliga avtalsförhandlingarna nu drar i gång. En viktig fråga för båda parter är arbetstiden.
Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket.Bild:Casper Hedberg
Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef.Bild:Martina Holmberg

I slutet av augusti startade förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal för myndighetsområdet. ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som vill se ett avtal där medlemmarna som grupp garanteras löneökningar i nivå med industriavtalets så kallade märke.

Om parterna i likhet med andra branscher enas om ett treårigt avtal betyder det totalt 6,5 procent under treårsperioden. Det bör också finnas en individ­garanti som garanterar att alla medlemmar får mer i lönekuvertet, anser OFR. Motpartens, Arbetsgivarverkets, ingång är att avtalet inte ska ha några siffror som anger löneökningarnas storlek och inte heller någon bortre tidsgräns utan i stället löpa tills vidare. Ett sådant avtal har Arbetsgivarverket redan med Saco-S.

– Vi vill inte låsa fast oss vid individ­garantier eller lägstalöner. Det gagnar inte en bra löneutveckling i staten och är inte ett modernt sätt att bedriva löne­utveckling på. Ett sifferlöst avtal är det vi har lagt yrkande kring, säger Arbetsgivarverkets förhandlings­chef Anna Falck

För OFR handlar siffror i avtalet om inflytande, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som leder OFRs förhandlingar.

– Om vi skulle gå med på siffer­lösa tillsvidareavtal med lönesättande samtal som huvudmodell, skulle våra lokala ­fackliga företrädare få ett väldigt litet inflytande över de lokala förhandlingarna. Och det har de sagt att de inte är intresserade av, säger hon.

Arbetstiden är också en fråga som det kan bli svårt att komma överens om. Arbetsgivarna yrkar på utökade möjligheter att styra över arbetstidens förläggning.

– Samhället lever dygnet runt och det ställs krav på att staten ska vara tillgänglig och kunna finnas till hands. Men det måste ju förstås balanseras med ett vettigt arbetsliv för de anställda, säger Anna Falck. 

OFR yrkar det omvända, att med­arbetarna ska få större utrymme att styra över sina timmar på jobbet. Dessutom vill OFR ha en arbetstidsförkortning.

– Pressen har ökat på arbetsplatserna, man har slimmat den offentliga förvaltningen så pass mycket att våra medlemmar upplever att det faktiskt inte håller. På så sätt är det ett arbetsmiljöyrkande, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Sammantaget säger hon sig ha svårt att se hur Arbetsgivarverket ska få sina yrkan­den att gå ihop.

– Man är lite förvånad över det här batteriet av yrkanden där man ger sig på de saker som är riktigt attraktiva för medarbetarna i ett konjunkturläge där det är svårt att få tag på kvalificerad arbets­kraft, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck betonar att det nya avtalet måste bli gynnsamt både för de anställda och för verksamheten.

– Vi måste ha bra, schysta villkor som värnar om att vi både klarar av verksamheten och kompetensförsörjningen med en sund syn på medarbetarna, säger hon.

ST förhandlar genom OFR
 • ST förhandlar tillsammans med åtta andra förbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. De förbund som deltar är ST, Officersförbundet, Polis­förbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna. 
 • Myndigheterna företräds av Arbetsgivarverket.
 • Nuvarande avtal löper ut 30 september.
STs krav i förhandlingarna för myndigheterna
 • Löneutveckling i nivå med industriavtalets märke, individgaranti samt en låglöne­satsning.
 • Arbetstidsförkortning.
 • Höjd semesterersättning.
 • Två betalda dagar till enskild angelägenhet eller samhällsnyttig aktivitet.
 • Förbättrat personskadeavtal.
 • Rätt till kompetensutveckling och utvecklingssamtal ska skrivas in i det centrala avtalet.
Arbetsgivarnas krav
 • Inga siffersatta löneökningar, ingen individgaranti eller låglönesatsning.
 • Tillsvidareavtal utan bortre tidsgräns.
 • Sänkt tak för sparade semesterdagar. 
 • Begränsad rätt till ledighet för visstidsanställning inom staten.
 • Slopad rätt till flyttersättning.
 • Slopad rätt till ersättning för läkemedel och läkarvård.
Inlagt av Sanja lör, 09/16/2017 - 03:07
Lönesättande samtal är tidsspilla som kostar mångdubblat mer i tid än vad det ger på någon front. Först blir man presenterad friserad statistik och sedan avslutas det med frasen att budget är stramt. Man lockar med kompetensutvecklung som sedare visar sig vara tom prat för... ja pga budgeten... Egen prestation är värt klapp på axel. Procent tack, ingen snack.
Inlagt av ESOS ons, 08/30/2017 - 10:12
"– Vi måste ha bra, schysta villkor som värnar om att vi både klarar av verksamheten och kompetensförsörjningen med en sund syn på medarbetarna, säger hon."
Anna F har ingen sund syn på medarbetare! Det har hon aldrig haft.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.