Annons:

Makten över arbetstiden kan bli en stridsfråga

Arbetsgivarna vill inte ha några siffror som anger löneökningarnas storlek. Det vill facket. Mycket är som vanligt när de statliga avtalsförhandlingarna nu drar i gång. En viktig fråga för båda parter är arbetstiden.
Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket.Bild:Casper Hedberg
Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef.Bild:Martina Holmberg

I slutet av augusti startade förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal för myndighetsområdet. ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som vill se ett avtal där medlemmarna som grupp garanteras löneökningar i nivå med industriavtalets så kallade märke.

Om parterna i likhet med andra branscher enas om ett treårigt avtal betyder det totalt 6,5 procent under treårsperioden. Det bör också finnas en individ­garanti som garanterar att alla medlemmar får mer i lönekuvertet, anser OFR. Motpartens, Arbetsgivarverkets, ingång är att avtalet inte ska ha några siffror som anger löneökningarnas storlek och inte heller någon bortre tidsgräns utan i stället löpa tills vidare. Ett sådant avtal har Arbetsgivarverket redan med Saco-S.

– Vi vill inte låsa fast oss vid individ­garantier eller lägstalöner. Det gagnar inte en bra löneutveckling i staten och är inte ett modernt sätt att bedriva löne­utveckling på. Ett sifferlöst avtal är det vi har lagt yrkande kring, säger Arbetsgivarverkets förhandlings­chef Anna Falck

För OFR handlar siffror i avtalet om inflytande, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som leder OFRs förhandlingar.

– Om vi skulle gå med på siffer­lösa tillsvidareavtal med lönesättande samtal som huvudmodell, skulle våra lokala ­fackliga företrädare få ett väldigt litet inflytande över de lokala förhandlingarna. Och det har de sagt att de inte är intresserade av, säger hon.

Arbetstiden är också en fråga som det kan bli svårt att komma överens om. Arbetsgivarna yrkar på utökade möjligheter att styra över arbetstidens förläggning.

– Samhället lever dygnet runt och det ställs krav på att staten ska vara tillgänglig och kunna finnas till hands. Men det måste ju förstås balanseras med ett vettigt arbetsliv för de anställda, säger Anna Falck. 

OFR yrkar det omvända, att med­arbetarna ska få större utrymme att styra över sina timmar på jobbet. Dessutom vill OFR ha en arbetstidsförkortning.

– Pressen har ökat på arbetsplatserna, man har slimmat den offentliga förvaltningen så pass mycket att våra medlemmar upplever att det faktiskt inte håller. På så sätt är det ett arbetsmiljöyrkande, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Sammantaget säger hon sig ha svårt att se hur Arbetsgivarverket ska få sina yrkan­den att gå ihop.

– Man är lite förvånad över det här batteriet av yrkanden där man ger sig på de saker som är riktigt attraktiva för medarbetarna i ett konjunkturläge där det är svårt att få tag på kvalificerad arbets­kraft, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck betonar att det nya avtalet måste bli gynnsamt både för de anställda och för verksamheten.

– Vi måste ha bra, schysta villkor som värnar om att vi både klarar av verksamheten och kompetensförsörjningen med en sund syn på medarbetarna, säger hon.

ST förhandlar genom OFR
 • ST förhandlar tillsammans med åtta andra förbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. De förbund som deltar är ST, Officersförbundet, Polis­förbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna. 
 • Myndigheterna företräds av Arbetsgivarverket.
 • Nuvarande avtal löper ut 30 september.
STs krav i förhandlingarna för myndigheterna
 • Löneutveckling i nivå med industriavtalets märke, individgaranti samt en låglöne­satsning.
 • Arbetstidsförkortning.
 • Höjd semesterersättning.
 • Två betalda dagar till enskild angelägenhet eller samhällsnyttig aktivitet.
 • Förbättrat personskadeavtal.
 • Rätt till kompetensutveckling och utvecklingssamtal ska skrivas in i det centrala avtalet.
Arbetsgivarnas krav
 • Inga siffersatta löneökningar, ingen individgaranti eller låglönesatsning.
 • Tillsvidareavtal utan bortre tidsgräns.
 • Sänkt tak för sparade semesterdagar. 
 • Begränsad rätt till ledighet för visstidsanställning inom staten.
 • Slopad rätt till flyttersättning.
 • Slopad rätt till ersättning för läkemedel och läkarvård.
Inlagt av Sanja lör, 09/16/2017 - 03:07
Lönesättande samtal är tidsspilla som kostar mångdubblat mer i tid än vad det ger på någon front. Först blir man presenterad friserad statistik och sedan avslutas det med frasen att budget är stramt. Man lockar med kompetensutvecklung som sedare visar sig vara tom prat för... ja pga budgeten... Egen prestation är värt klapp på axel. Procent tack, ingen snack.
Inlagt av ESOS ons, 08/30/2017 - 10:12
"– Vi måste ha bra, schysta villkor som värnar om att vi både klarar av verksamheten och kompetensförsörjningen med en sund syn på medarbetarna, säger hon."
Anna F har ingen sund syn på medarbetare! Det har hon aldrig haft.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.