Annons:
Längst ned i artikeln finns en fullständig tabell.
Statsförvaltning
Nyhet
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

Så hög är myndigheternas personalomsättning

Var åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.

En tabell över personalomsättningen vid enskilda myndigheter finns i slutet av artikeln.

Att en myndighet har hög personalomsättning kan ha flera orsaker. Det kan bero på stora pensionsavgångar eller många visstidsanställningar. Det kan också bero på att myndigheten har flyttats efter politiska beslut. 

På omlokaliserade Inspektionen för socialförsäkringen har exempelvis mer än hälften av de anställda, 54 procent, slutat mellan september 2017 och september 2018, visar Arbetsgivarverkets statistik. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är siffran 41 procent.

Det ska jämföras med genomsnittet för samtliga myndigheter, som är 12,6 procent enligt Arbetsgivarverket.

Uppgifterna om personalomsättningen på enskilda myndigheter är framtagen av Arbetsgivarverket på begäran av Publikt. Alla statliga myndigheter med fler än 20 anställda finns med i sammanställningen, som omfattar alla anställda med månadslön, oavsett anställningsform.

Barnombudsmannen, en liten myndighet med ett trettiotal anställda, toppar listan. Där slutade 61 procent av personalen mellan 2017 och 2018.

En orsak är att Barnombudsmannen till stor del är uppdragsfinansierad och därför har många tidsbegränsat anställda, säger Kristina Geiger som är chef för förvaltning och verksamhetsstöd på myndigheten.

Men det var också många medarbetare som slutade inför bytet av barnombudsman – myndighetens chef – i september 2018.

– Det är alltid så när man byter chef att en del funderar på om de ska sluta eller inte. Alla chefer hos oss är nya.

Nu är Kristina Geigers förhoppning att förvaltningsanslagets andel av budgeten ska öka, så att det blir möjligt att ge fler medarbetare tillsvidareanställningar.

– Den här ryckigheten är ju inte bra för någon, säger hon.

På Upphandlingsmyndigheten avslutade en tredjedel, 34 procent, sin anställning mellan september 2017 och september 2018.

Myndighetens kommunikationschef Åsa Olsson tror att en bidragande orsak kan vara att myndigheten är relativt ny. Den bildades i september 2015.

– I början var mycket oklart om myndighetens uppdrag, så många slutade för att jobbet kanske inte blev som de hade tänkt sig. Vi hade också många tidsbegränsade regeringsuppdrag de första åren.

Men läget har stabiliserats, förklarar Åsa Olsson och tillägger att den senaste medarbetarundersökningen visar att de flesta numera är nöjda med sin arbetsmiljö.

Av de anställda på Länsstyrelsen i Blekinge län lämnade 22 procent sitt jobb under mätperioden.

Länsrådet Helena Morgonsköld säger att det har flera orsaker, men att många har långa pendlingsavstånd och gärna byter till jobb närmare hemorten om de har möjlighet. Dessutom konkurrerar Boverket, även det i Karlskrona, om de anställda.

– I fjol utökade de sin verksamhet och många gick dit, förklarar hon.

STs vice sektionsordförande vid länsstyrelsen, Annie Lees, tycker att det är viktigt att ta reda på exakt varför anställda lämnar myndigheten.

– Det är inte jättebra att var femte kollega byts ut. Jag tror att en orsak kan vara löneläget, säger hon.

Statens institutionsstyrelse, SiS, hade en personalomsättning på 18 procent mellan september 2017 och september 2018.

STs avdelningsordförande på SiS, Thord Jansson, är inte överraskad.

– Vi är inte så förvånade. SiS har många visstidsanställda och ett antal problem med arbetsmiljön. Det förekommer en del hot och våld, vilket bidrar till att folk tröttnar och byter jobb.

Thord Jansson menar att det behövs bättre arbetsmiljö och bättre lön för att anställda ska stanna längre.

Trafikverket är en av de myndigheter som med en personalomsättning på 7 procent ligger långt under genomsnittet på 12,6 procent.

STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson tror att det beror på att Trafikverket vuxit kraftigt de senaste åren.

– Vi har högkonjunktur här. Myndigheten har anställt 3 000 fler på tre år, så det finns stora möjligheter att byta jobb internt om man tröttnat på det man har.

Jerk Wiktorsson tror däremot inte att den låga personalomsättningen skulle bero på att de anställda vid Trafikverket har bättre villkor eller en bättre arbetsmiljö än på andra håll.

STs ordförande Britta Lejon säger att det i och för sig inte är förvånande att många byter jobb under en högkonjunktur eller att anställda inte följer med vid en omlokalisering.

– Men det där är en väldigt viktig siffra att hålla koll på för ledningen. För den säger något om hur folk trivs på arbetsplatsen. En extremt hög siffra kan visa att allt inte står rätt till, säger Britta Lejon.

 

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.