Annons:
Längst ned i artikeln finns en fullständig tabell.
Statsförvaltning
Nyhet
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

Så hög är myndigheternas personalomsättning

Var åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.

En tabell över personalomsättningen vid enskilda myndigheter finns i slutet av artikeln.

Att en myndighet har hög personalomsättning kan ha flera orsaker. Det kan bero på stora pensionsavgångar eller många visstidsanställningar. Det kan också bero på att myndigheten har flyttats efter politiska beslut. 

På omlokaliserade Inspektionen för socialförsäkringen har exempelvis mer än hälften av de anställda, 54 procent, slutat mellan september 2017 och september 2018, visar Arbetsgivarverkets statistik. På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är siffran 41 procent.

Det ska jämföras med genomsnittet för samtliga myndigheter, som är 12,6 procent enligt Arbetsgivarverket.

Uppgifterna om personalomsättningen på enskilda myndigheter är framtagen av Arbetsgivarverket på begäran av Publikt. Alla statliga myndigheter med fler än 20 anställda finns med i sammanställningen, som omfattar alla anställda med månadslön, oavsett anställningsform.

Barnombudsmannen, en liten myndighet med ett trettiotal anställda, toppar listan. Där slutade 61 procent av personalen mellan 2017 och 2018.

En orsak är att Barnombudsmannen till stor del är uppdragsfinansierad och därför har många tidsbegränsat anställda, säger Kristina Geiger som är chef för förvaltning och verksamhetsstöd på myndigheten.

Men det var också många medarbetare som slutade inför bytet av barnombudsman – myndighetens chef – i september 2018.

– Det är alltid så när man byter chef att en del funderar på om de ska sluta eller inte. Alla chefer hos oss är nya.

Nu är Kristina Geigers förhoppning att förvaltningsanslagets andel av budgeten ska öka, så att det blir möjligt att ge fler medarbetare tillsvidareanställningar.

– Den här ryckigheten är ju inte bra för någon, säger hon.

På Upphandlingsmyndigheten avslutade en tredjedel, 34 procent, sin anställning mellan september 2017 och september 2018.

Myndighetens kommunikationschef Åsa Olsson tror att en bidragande orsak kan vara att myndigheten är relativt ny. Den bildades i september 2015.

– I början var mycket oklart om myndighetens uppdrag, så många slutade för att jobbet kanske inte blev som de hade tänkt sig. Vi hade också många tidsbegränsade regeringsuppdrag de första åren.

Men läget har stabiliserats, förklarar Åsa Olsson och tillägger att den senaste medarbetarundersökningen visar att de flesta numera är nöjda med sin arbetsmiljö.

Av de anställda på Länsstyrelsen i Blekinge län lämnade 22 procent sitt jobb under mätperioden.

Länsrådet Helena Morgonsköld säger att det har flera orsaker, men att många har långa pendlingsavstånd och gärna byter till jobb närmare hemorten om de har möjlighet. Dessutom konkurrerar Boverket, även det i Karlskrona, om de anställda.

– I fjol utökade de sin verksamhet och många gick dit, förklarar hon.

STs vice sektionsordförande vid länsstyrelsen, Annie Lees, tycker att det är viktigt att ta reda på exakt varför anställda lämnar myndigheten.

– Det är inte jättebra att var femte kollega byts ut. Jag tror att en orsak kan vara löneläget, säger hon.

Statens institutionsstyrelse, SiS, hade en personalomsättning på 18 procent mellan september 2017 och september 2018.

STs avdelningsordförande på SiS, Thord Jansson, är inte överraskad.

– Vi är inte så förvånade. SiS har många visstidsanställda och ett antal problem med arbetsmiljön. Det förekommer en del hot och våld, vilket bidrar till att folk tröttnar och byter jobb.

Thord Jansson menar att det behövs bättre arbetsmiljö och bättre lön för att anställda ska stanna längre.

Trafikverket är en av de myndigheter som med en personalomsättning på 7 procent ligger långt under genomsnittet på 12,6 procent.

STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson tror att det beror på att Trafikverket vuxit kraftigt de senaste åren.

– Vi har högkonjunktur här. Myndigheten har anställt 3 000 fler på tre år, så det finns stora möjligheter att byta jobb internt om man tröttnat på det man har.

Jerk Wiktorsson tror däremot inte att den låga personalomsättningen skulle bero på att de anställda vid Trafikverket har bättre villkor eller en bättre arbetsmiljö än på andra håll.

STs ordförande Britta Lejon säger att det i och för sig inte är förvånande att många byter jobb under en högkonjunktur eller att anställda inte följer med vid en omlokalisering.

– Men det där är en väldigt viktig siffra att hålla koll på för ledningen. För den säger något om hur folk trivs på arbetsplatsen. En extremt hög siffra kan visa att allt inte står rätt till, säger Britta Lejon.

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.