Annons:
ST kongress
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

”Sätt en prislapp på arbetsuppgifterna”

Sätt en prislapp på arbetsuppgifterna och lönesätt därefter. Hjälp dem som vill att löneförhandla själva. Det kan vara lämpliga inslag i STs framtida politik, enligt några ST-företrädare i Malmö.

Om något brukar lönediskussioner intressera ST-medlemmarna. Lönediskussioner är ett av inslagen på vårens konferenser om hur STs framtida politik ska utformas.

Och det gäller att få liv i diskussionerna för ST måste förnya sig, agera så att det blir facket också för välutbildade och unga. Det gäller att få engagerade medlemmar, både gamla och nya, som framför synpunkter på arbetsplatsträffar, i kommande ”chatforum” på Internet och andra mötesplatser.

Till kongressen i höst ska ST samla sig till en förbundsgemensam syn också på en rad andra områden (se nästa uppslag).

– Och det är inte så himla lätt, som förbundsstyrelseledamoten Madelene Trolle formulerade det när hon och Kent Artursson, också förbundsstyrelsen, ledde diskussionen i Malmö den 23 april.

STs medlemmar finns inom de mest skilda områden och deras förutsättningar både på jobbet och när det gäller facklig verksamhet kan vara mycket olika. Nu är det alltså dags för medlemmar och förtroendevalda att säga sitt.

Att alla inte ska ha lika lön framgick när lönepolitiken behandlades. Roland Olsson, ST-Skog, undrade dock om det var facket eller arbetsgivaren som ville ha löneskillnader.

Den allmänna åsikten bland konferensdeltagarna var, att löneskillnader som inte är för stora accepteras av medlemmarna.

– Särskilt löneskillnader som hänger samman med arbetsuppgifternas svårighetsgrad, tillade Sven-Olof Hendin, ST-Försäkringskassan.

Ändå, framgick det, händer det att de som har högre lön mobbas men hur detta ska hanteras förblev en obesvarad fråga. Vad som ska ge olika lön fanns det skilda meningar om, liksom vilken löneskillnad som är rimlig. Och vad är rätt lön för nyanställda? Medlemmarna reagerar ofta mot att nyanställda får högre löner än dem som har mångårig erfarenhet.

– Inom domstolsväsendet vänder vi på frågeställningen. 40-talister som gör kvalificerade arbetsuppgifter vill inte lämna ifrån sig dem till vem som helst, upplyste Elisabeth Grunnon, ST-Domstol.

Inom den avdelningen har man lagt ner stor möda på att sätta en prislapp på olika arbetsuppgifter, vilket fick flera deltagare att nicka instämmande. Men vissa arbetsuppgifter är svåra att mäta lönemässigt.

Konferensdeltagarna kom fram till att medlemmarna vill ha lönesamtal och ansåg, att de som vill också ska få hjälp att löneförhandla själva. Däremot ifrågasattes om ST alltid kan garantera reallöneskydd åt alla.

Ska ST behålla nuvarande styrka trots pensionsavgångar måste ”ett helt nytt förbund” rekryteras under tio år. Åtta av tio nya statsanställda kommer från högskolevärlden och mycket av STs framtid hänger på att lyckas bland dem. Vilken syn har ST på det? undrade Madelene Trolle.

Här var de närvarande eniga om att  gruppen är viktig, även om det kan kännas ovant att värva medlemmar bland akademiker. Man betonade, att lokala facket måste synas på arbetsplatserna och vara mer aktivt i medlemsvärvningen och man efterlyste aktuellt informationsmaterial.
 
– ST måste profilera sig bättre, sade Elisabeth Grunnon. I våra annonser står ofta att högskola är en merit så det är bara att jobba vidare på att få med studerande. Går de över till ST måste de åtminstone få samma lön som de Saco-anslutna.

Roland Olsson undrade om studerandeombudsmännen är tillräckligt många för att täcka upp högskolans område.

– Det är inte svårt  att ställa upp på vad som enligt diskussionsunderlaget är en attraktiv arbetsplats, ansåg Claes Pettersson, ST-Försäkringskassan.

Gott ledarskap nämns till exempel som förutsättning för att arbetsplatsen ska fungera. Problemet är att arbetsgivaren och ST-medlemmarna kan tolka kraven på arbetsplatsen olika, till exempel vad som är ett gott ledarskap.

ST kan dock påverka chefstillsättningar på lägre nivåer och uttala vilken typ av ledarskap som behövs, påminde Madelene Trolle.

Samverkan genom utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och arbetsplatsträffar ska finnas på en attraktiv arbetsplats. Viktigast är just arbetsplatsträffarna, betonade Kent Artursson, och att det är högt i tak.

– Medlemmarna ska inte behöva ”gå med påsar på huvudet” när de demonstrerar.

Ingen sade emot honom men av diskussionen framgick att det är svårt att få medlemmarna att ”tycka till”. ST är också för blygsamt för att tala om vad man gör för sina medlemmar, medan andra förbund  är ”mer framåt”.

Konferensen i Malmö var en av ett tiotal som arrangeras för medlemmar och förtroendevalda runt om i landet. Tanken är att synpunkterna ska kunna dokumenteras och skickas in till förbundet inför STs kongress i november.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.