Annons:
ST kongress
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

”Sätt en prislapp på arbetsuppgifterna”

Sätt en prislapp på arbetsuppgifterna och lönesätt därefter. Hjälp dem som vill att löneförhandla själva. Det kan vara lämpliga inslag i STs framtida politik, enligt några ST-företrädare i Malmö.

Om något brukar lönediskussioner intressera ST-medlemmarna. Lönediskussioner är ett av inslagen på vårens konferenser om hur STs framtida politik ska utformas.

Och det gäller att få liv i diskussionerna för ST måste förnya sig, agera så att det blir facket också för välutbildade och unga. Det gäller att få engagerade medlemmar, både gamla och nya, som framför synpunkter på arbetsplatsträffar, i kommande ”chatforum” på Internet och andra mötesplatser.

Till kongressen i höst ska ST samla sig till en förbundsgemensam syn också på en rad andra områden (se nästa uppslag).

– Och det är inte så himla lätt, som förbundsstyrelseledamoten Madelene Trolle formulerade det när hon och Kent Artursson, också förbundsstyrelsen, ledde diskussionen i Malmö den 23 april.

STs medlemmar finns inom de mest skilda områden och deras förutsättningar både på jobbet och när det gäller facklig verksamhet kan vara mycket olika. Nu är det alltså dags för medlemmar och förtroendevalda att säga sitt.

Att alla inte ska ha lika lön framgick när lönepolitiken behandlades. Roland Olsson, ST-Skog, undrade dock om det var facket eller arbetsgivaren som ville ha löneskillnader.

Den allmänna åsikten bland konferensdeltagarna var, att löneskillnader som inte är för stora accepteras av medlemmarna.

– Särskilt löneskillnader som hänger samman med arbetsuppgifternas svårighetsgrad, tillade Sven-Olof Hendin, ST-Försäkringskassan.

Ändå, framgick det, händer det att de som har högre lön mobbas men hur detta ska hanteras förblev en obesvarad fråga. Vad som ska ge olika lön fanns det skilda meningar om, liksom vilken löneskillnad som är rimlig. Och vad är rätt lön för nyanställda? Medlemmarna reagerar ofta mot att nyanställda får högre löner än dem som har mångårig erfarenhet.

– Inom domstolsväsendet vänder vi på frågeställningen. 40-talister som gör kvalificerade arbetsuppgifter vill inte lämna ifrån sig dem till vem som helst, upplyste Elisabeth Grunnon, ST-Domstol.

Inom den avdelningen har man lagt ner stor möda på att sätta en prislapp på olika arbetsuppgifter, vilket fick flera deltagare att nicka instämmande. Men vissa arbetsuppgifter är svåra att mäta lönemässigt.

Konferensdeltagarna kom fram till att medlemmarna vill ha lönesamtal och ansåg, att de som vill också ska få hjälp att löneförhandla själva. Däremot ifrågasattes om ST alltid kan garantera reallöneskydd åt alla.

Ska ST behålla nuvarande styrka trots pensionsavgångar måste ”ett helt nytt förbund” rekryteras under tio år. Åtta av tio nya statsanställda kommer från högskolevärlden och mycket av STs framtid hänger på att lyckas bland dem. Vilken syn har ST på det? undrade Madelene Trolle.

Här var de närvarande eniga om att  gruppen är viktig, även om det kan kännas ovant att värva medlemmar bland akademiker. Man betonade, att lokala facket måste synas på arbetsplatserna och vara mer aktivt i medlemsvärvningen och man efterlyste aktuellt informationsmaterial.
 
– ST måste profilera sig bättre, sade Elisabeth Grunnon. I våra annonser står ofta att högskola är en merit så det är bara att jobba vidare på att få med studerande. Går de över till ST måste de åtminstone få samma lön som de Saco-anslutna.

Roland Olsson undrade om studerandeombudsmännen är tillräckligt många för att täcka upp högskolans område.

– Det är inte svårt  att ställa upp på vad som enligt diskussionsunderlaget är en attraktiv arbetsplats, ansåg Claes Pettersson, ST-Försäkringskassan.

Gott ledarskap nämns till exempel som förutsättning för att arbetsplatsen ska fungera. Problemet är att arbetsgivaren och ST-medlemmarna kan tolka kraven på arbetsplatsen olika, till exempel vad som är ett gott ledarskap.

ST kan dock påverka chefstillsättningar på lägre nivåer och uttala vilken typ av ledarskap som behövs, påminde Madelene Trolle.

Samverkan genom utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och arbetsplatsträffar ska finnas på en attraktiv arbetsplats. Viktigast är just arbetsplatsträffarna, betonade Kent Artursson, och att det är högt i tak.

– Medlemmarna ska inte behöva ”gå med påsar på huvudet” när de demonstrerar.

Ingen sade emot honom men av diskussionen framgick att det är svårt att få medlemmarna att ”tycka till”. ST är också för blygsamt för att tala om vad man gör för sina medlemmar, medan andra förbund  är ”mer framåt”.

Konferensen i Malmö var en av ett tiotal som arrangeras för medlemmar och förtroendevalda runt om i landet. Tanken är att synpunkterna ska kunna dokumenteras och skickas in till förbundet inför STs kongress i november.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.