Annons:
Skyddsombudet Thomas Petersen varnade redan innan avtalet trädde i kraft i maj 2019 för att det skulle leda till ohälsa bland personalen. Nu har ST sagt upp avtalet. ”Folk ringer och gråter för att de inte orkar jobba”, säger Thomas Petersen till Publikt.Bild:Kriminalvården
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

ST inom Kriminalvården säger upp avtal

Under hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.

När det nya kollektivavtalet vid Kriminalvårdens nationella transportenhet utrikes, NTE utrikes, började gälla 6 maj 2019 hade skyddsorganisationen redan larmat Arbetsmiljöverket.

Som Publikt tidigare har skrivit om varnade skyddsombudet Thomas Petersen redan då för att avtalet skulle leda till kortare vila och mer nattarbete, vilket i sin tur skulle riskera att gå ut över personalens hälsa.

ST kom överens med arbetsgivaren om att avtalet skulle utvärderas efter sex månader. När det nu är gjort har man valt att säga upp avtalet. Seko har tidigare gjort detsamma.

– Folk ringer och gråter för att de inte orkar jobba. Det har tyvärr gått så långt att ett uppsagt avtal är bättre än det avtal som är. Arbetsgivaren ger inte utrymme för återhämtning, säger Thomas Petersen till Publikt.

Enligt honom har arbetsgivaren tolkat avtalet för snävt. Därför är det positivt att ST nu har sagt upp det, eftersom parterna behöver sätta sig vid förhandlingsbordet för att komma överens om något annat.

– Det var ett arbetsgivarvänligt avtal som dessutom har tolkats snävt från arbetsgivarens sida, och som har drabbats oss väldigt hårt, säger Tomas Petersen.

STs förhandlingsansvarige, Joachim Danielsson, anser att avtalet som ST skrev på i grund och botten var bra. Problemet är att arbetsgivaren inte har tillämpat det på ett sätt som är förenligt med partsavsikterna, enligt honom.

– Det hade behövt kompletteras med en skrivning som tydliggör hur man ska använda sig av de olika arbetstidsmodellerna. Vi nådde inte dit vilket gjorde att vi känner att vi inte kom vidare, säger han till Publikt.

Joachim Danielsson ångrar inte att facket skrev på avtalet, utan poängterar att det hade fungerat om det hade tillämpats annorlunda av arbetsgivaren. Hans förhoppning är att det blir förhandlingar med arbetsgivaren om ett nytt kollektivavtal efter nyår. Där strävar han efter att få till partsgemensamma skrivningar som tar höjd för det nödvändiga när det gäller vila och arbetstid.

– Vi har få verktyg i påverkansprocessen, ett av dem är att vi kan säga upp avtalet. Vi måste ta det ansvar som vi kan för att hitta lösningar, säger Joachim Danielsson.

Från arbetsgivarsidan menar man att avtalet har tillämpats som det var tänkt. Enligt Kriminalvårdens förhandlingschef Ola Nilsson har även vissa otydligheter i avtalet justerats.

– Det kan ha skett enstaka fel för enstaka uppdrag avseende exempelvis vila, men det som tillämpas är det som avtalet ger uttryck för, säger han till Publikt.

Enligt Ola Nilsson är det olyckligt att ST har valt att säga upp avtalet, men han påpekar att det fortfarande gäller på kort sikt. På längre sikt behövs en hållbar lösning, menar han.

– Vi överväger fortfarande hur vi ska ta oss an detta på bästa sätt. Vi har ännu inte något nytt datum för förhandling men vi kommer att återkomma till ST i frågan efter helgerna, säger Ola Nilsson.

I dag har även ST, Seko och Saco-S gemensamt sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren. Enligt Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, är uppsägningen ett resultat av förhandlingar som pågått under ett par års tid.

Anledningen är att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att se till att personalen har möjlighet att delta på arbetsplatsträffar under arbetstid.

–  Samverkan bygger på arbetsplatsträffar och vi är en dygnet- och året-runt-verksamhet. Vi anser att alla våra medarbetare ska ges möjlighet att delta på de här träffarna på betald arbetstid. Nu bjuder man in till frivilliga träffar, vilket gör att många inte kommer på sina lediga dagar. Och det kan jag förstå, säger Per Sunneborn.

Det har också varit problem med utvecklingssamtalen, som ligger till grund för lönesättning, enligt Per Sunneborn. I vissa fall har utvecklingssamtalen uteblivit, och i vissa fall har personalen inte fått tillräckligt med tid för att förbereda sig, enligt honom.

– Jag utgår ifrån att det blir förhandlingar om att teckna ett nytt samverkansavtal inom kort. Det här är grundpelare, ska man ha samverkan måste man tänka samverkan hela vägen, säger Per Sunneborn.

Samverkansavtalet har en uppsägningstid på tre månader.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs ­medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.