Annons:
Åsa Erba-StenhammarÅsa Erba-StenhammarBild:Casper Hedberg
TJÄNSTEPENSIONer
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

"Vi behöver hjälp av tredje part"

”Vi har uttömt alla möjligheter att lösa detta själva. Vi behöver uppenbarligen hjälp av tredje part”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar sedan Arbetsgivarverket avvisat kraven på ändringar av pensionsavtalet. Men arbetsgivaren säger enligt henne nej till medling.

Det nya pensionsavtalet för myndighetsanställda, PA 16, träder i kraft vid årsskiftet och innebär förändringar i tjänstepensionen för dem som är födda 1988 eller senare. Men det har bara undertecknats av Seko och Saco-S.

Förbunden inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR – bland dem ST – är inte nöjda och gjorde i november en ny förhandlingsframställan. OFR kräver bland annat bibehållen pensionsålder för flygledare och officerare. Man vill också få igenom förändringar som ska göra att fler anställda orkar jobba kvar till pensionsåldern.

Men Arbetsgivarverket har avvisat samtliga OFRs krav och meddelat att PA 16 ändå kommer att gälla även medlemmarna i ST och de andra förbunden inom OFR.

– Det är extremt förvånande, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för OFR.

Nu har OFR begärt medling i enlighet med de möjligheter som finns i samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet. Men enligt Åsa Erba-Stenhammar svarade Arbetsgivarverket redan vid förhandlingsbordet att man inte anser att avtalet är tillämpbart.

– Det är synd att Arbetsgivarverket inte vill ta chansen att lösa detta med hjälp utifrån, säger hon.

Arbetsgivarverkets enda officiella kommentar till OFRs begäran om medling är att den behandlas inom organisationen.

Orsaken till att Arbetsgivarverket sagt nej till OFRs yrkanden är enligt förhandlingschefen Monica Dahlbom att de ”var av karaktären att arbetsgivaren inte kan gå med på dem”.

– Vi har olika uppfattning helt enkelt, säger hon.

Men är det rimligt att införa ett nytt pensionsavtal när de fackliga företrädarna för närmare hälften av statens anställda är missnöjda?

– Det är tråkigt, men inte ett skäl till att ändra inställning. Vi har slutit avtal med den andra hälften och vi kan inte gå med på ett dyrare pensionsavtal än så här, säger Monica Dahlbom.

Åsa Erba-Stenhammar säger att OFRs och Arbetsgivarverkets jurister under de närmaste dagarna ska diskutera den fortsatta hanteringen.

Vad som händer om Arbetsgivarverket inte vill gå till medling, vill hon inte svara på.

– Vi är inte där än.

Om förbunden inom OFR står fast vid sina krav finns sannolikt ingen annan utväg än att varsla om konflikt. Då kommer det ändå att bli fråga om ett medlingsförfarande.

Yrkanden från facken inom OFR
  • Pensionsavtalet ska skapa bättre förutsättningar för ”ett hållbart arbetsliv”, exempelvis underlätta för dem som vill gå ned i arbetstid under de sista åren av yrkeslivet.
  • Avsättningar till ålderspension Flex ska göras även för dem som är sjukskrivna och föräldralediga.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare ska bibehållas.

 

 

 

Pensionsavtalet PA 16
  • Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 träder i kraft vid årsskiftet. 
  • Förändringarna berör anställda födda 1988 och senare. För övriga anställda förs reglerna i nuvarande avtal, PA 03, in i det nya avtalet.
  • Premierna blir 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därut­över.
  • Arbetsgivarna avsätter ytterliga­re 1,5 procent, ålderspension Flex, som antingen kan användas till del­pension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. 
  • Pension tjänas in från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas.
Bli den första att tycka till!
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.