Ann-Marie Begler får nytt uppdrag

SOCIALFÖRSÄKRING2018-06-15

Förra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.

Ann-Marie Begler fick sparken från uppdraget som chef för Försäkringskassan i slutet av april i år. Enligt ansvariga statsrådet, socialminister Annika Strandhäll, S, behövde Försäkringskassan få en ny ledning. Regeringens sätt att avsätta Ann-Marie Begler har fått skarp kritik från flera håll.

Nu får hon ändå ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska leda en utredning som enligt regeringens pressmeddelande ska undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna.

”Skattemedel ska gå till det som pengarna är avsedda för. Regeringen har sedan dag ett tagit ett fast grepp för att bekämpa både skattefusk och bidragsbrott. Det har gett resultat. Nu går vi vidare för att säkra kontrollen av de statliga utbetalningarna från välfärdssystemen”, kommenterar finansminister Magdalena Andersson, S, i pressmeddelandet.

Ann-Marie Begler.
Bild: Försäkringskassan
Ann-Marie Begler.

Bidrag att utreda

Transfereringarna inom välfärdssystemen uppgår årligen till ca 800 miljarder kronor varav de statliga transfereringarna står för cirka 88 procent, kommunerna för cirka 10 procent och arbetslöshetsförsäkringen för cirka 2 procent. Det handlar till exempel om utbetalningar av sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel, ekonomiskt bistånd och arbetslöshetsersättning.

Källa: Regeringskansliet

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.