Annons:
Tjänstepension
Nyhet
AVAnn DahlinEva Spira0 kommentarerTyck till!

Arbetsgivarverket säger upp pensionsavtal

Arbetsgivarverket säger upp det avtal om tjänstepension som gäller för ST-medlemmar på myndigheterna. ”Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande”, säger STs ordförande Britta Lejon, som inte utesluter fackliga stridsåtgärder.

Britta Lejon tycker att Arbetsgivarverket borde ha fortsatt förhandlingarna med Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, om framtidens tjänstepensioner i staten. Hon är kritisk till arbetsgivarsidans agerande:

– Man ställde in möten och var inte beredd att förhandla i botten om de frågor som vi såg som nödvändiga att lösa i ett nytt pensionsavtal. Det är ett underligt sätt leva upp till sitt partsansvar. Vi är ändå den största fackliga parten inom staten, och bland våra medlemmar finns många grupper som har speciella pensionsvillkor.

Bakgrunden till att avtalet med OFR nu sägs upp är att Arbetsgivarverket, som företräder de statliga arbetsgivarna, i juni i år slöt en överenskommelse med de fackliga organisationerna Saco-S och Seko om innehållet i ett nytt tjänstepensionsavtal. De nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2016 och gäller anställda på myndigheterna som är födda 1988 eller senare.

De nya reglerna är tänkta att föras samman i ett nytt samlat avtal, kallat PA 16, tillsammans med reglerna för äldre arbetstagare i dagens pensionsavtal, PA 03. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har sedan överenskommelsen tecknades diskuterat de slutliga formuleringarna i avtalstexten.

Men några dagar innan Arbetsgivarverket kom överens med Saco-S och Seko meddelade Offentliganställdas förhandlingsråd att man lämnade förhandlingarna. OFR förklarade att man på flera viktiga områden inte var överens med arbetsgivarsidan – bland annat om hur reglerna för delpension ska se ut och hur tjänstepensionen för anställda med en årslön över cirka 435 000 kronor ska beräknas. OFR ville inte heller acceptera en höjning av pensionsåldern för flygledare och officerare. I ett pressmeddelande skrev OFR att förhandlingarna kunde återupptas efter sommaren när Arbetsgivarverket fått mandat att förhandla klart.

– Det finns en anledning till att vi inte har skrivit på, säger Britta Lejon. Den viktigaste frågan gäller ett hållbart arbetsliv, där vi anser att den anställde måste få ett ökat inflytande över möjligheten till delpension. Det gäller också de grupper som av säkerhetsskäl haft en lägre pensionsålder, och som Arbetsgivarverket nu vill höja.

Men några nya förhandlingar har det inte blivit. Och i dag sade Arbetsgivarverket upp det nuvarande pensionsavtalet PA 03 med OFR. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid årsskiftet.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom säger till Publikt att man inte har för avsikt att återuppta förhandlingarna med OFR:

– Det loppet har gått. Vi kan inte ha två olika avtal. Vi förhandlade i nio månader och i juni lämnade OFR förhandlingsbordet.

Det OFR nu kan göra är att titta på de andra organisationernas avtal och välja om man vill ansluta sig till det, säger Monica Dahlbom.

– Vi har inte fått tillträde till de diskussionerna, konstaterar Britta Lejon. Det återstår att se om de har löst de frågor som vi ville ta upp på ett sådant sätt att vi och våra medlemmar skulle vara nöjda med att omfattas av avtalet. Men jag har svårt att tro det.

Om OFR inte accepterar Saco-S och Sekos avtal anser Arbetsgivarverket att kollektivavtalsförordningen innebär att det ändå kommer att gälla också för STs och de andra OFR-fackens medlemmar, säger Monica Dahlbom.

Britta Lejon säger att OFR har räknat med scenariot att Arbetsgivarverket skulle säga upp avtalet. Hur OFR nu ska gå vidare ska man bestämma när det är klargjort exakt vad avtalet innehåller. Britta Lejon säger att hon inte utesluter en konflikt om pensionsavtalet.

– Jag vill inte utesluta något nu. Och vår tolkning är att vi inte är bundna av fredsplikt när avtalet upphört att gälla vid årsskiftet.

Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16
  • Utgångspunkten för tjänstepensionsförhandlingarna har varit en principöverenskommelse som tecknades mellan parterna i förra avtalsrörelsen och som innebär att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensionsnivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Den överenskommelse som Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har gjort innebär att en anställd tjänar in tjänstepension från första anställningsdagen och fram till 67 års ålder.
  • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på andra delar av arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver.
  • Avtalet innehåller därutöver en särskild premie på 1,5 procent som kan användas till delpension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. Det befintliga delpensionsavtalet fasas därmed ut.
Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.