Annons:
Tjänstepension
Nyhet
AVAnn DahlinEva Spira0 kommentarerTyck till!

Arbetsgivarverket säger upp pensionsavtal

Arbetsgivarverket säger upp det avtal om tjänstepension som gäller för ST-medlemmar på myndigheterna. ”Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande”, säger STs ordförande Britta Lejon, som inte utesluter fackliga stridsåtgärder.

Britta Lejon tycker att Arbetsgivarverket borde ha fortsatt förhandlingarna med Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, om framtidens tjänstepensioner i staten. Hon är kritisk till arbetsgivarsidans agerande:

– Man ställde in möten och var inte beredd att förhandla i botten om de frågor som vi såg som nödvändiga att lösa i ett nytt pensionsavtal. Det är ett underligt sätt leva upp till sitt partsansvar. Vi är ändå den största fackliga parten inom staten, och bland våra medlemmar finns många grupper som har speciella pensionsvillkor.

Bakgrunden till att avtalet med OFR nu sägs upp är att Arbetsgivarverket, som företräder de statliga arbetsgivarna, i juni i år slöt en överenskommelse med de fackliga organisationerna Saco-S och Seko om innehållet i ett nytt tjänstepensionsavtal. De nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2016 och gäller anställda på myndigheterna som är födda 1988 eller senare.

De nya reglerna är tänkta att föras samman i ett nytt samlat avtal, kallat PA 16, tillsammans med reglerna för äldre arbetstagare i dagens pensionsavtal, PA 03. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har sedan överenskommelsen tecknades diskuterat de slutliga formuleringarna i avtalstexten.

Men några dagar innan Arbetsgivarverket kom överens med Saco-S och Seko meddelade Offentliganställdas förhandlingsråd att man lämnade förhandlingarna. OFR förklarade att man på flera viktiga områden inte var överens med arbetsgivarsidan – bland annat om hur reglerna för delpension ska se ut och hur tjänstepensionen för anställda med en årslön över cirka 435 000 kronor ska beräknas. OFR ville inte heller acceptera en höjning av pensionsåldern för flygledare och officerare. I ett pressmeddelande skrev OFR att förhandlingarna kunde återupptas efter sommaren när Arbetsgivarverket fått mandat att förhandla klart.

– Det finns en anledning till att vi inte har skrivit på, säger Britta Lejon. Den viktigaste frågan gäller ett hållbart arbetsliv, där vi anser att den anställde måste få ett ökat inflytande över möjligheten till delpension. Det gäller också de grupper som av säkerhetsskäl haft en lägre pensionsålder, och som Arbetsgivarverket nu vill höja.

Men några nya förhandlingar har det inte blivit. Och i dag sade Arbetsgivarverket upp det nuvarande pensionsavtalet PA 03 med OFR. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid årsskiftet.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom säger till Publikt att man inte har för avsikt att återuppta förhandlingarna med OFR:

– Det loppet har gått. Vi kan inte ha två olika avtal. Vi förhandlade i nio månader och i juni lämnade OFR förhandlingsbordet.

Det OFR nu kan göra är att titta på de andra organisationernas avtal och välja om man vill ansluta sig till det, säger Monica Dahlbom.

– Vi har inte fått tillträde till de diskussionerna, konstaterar Britta Lejon. Det återstår att se om de har löst de frågor som vi ville ta upp på ett sådant sätt att vi och våra medlemmar skulle vara nöjda med att omfattas av avtalet. Men jag har svårt att tro det.

Om OFR inte accepterar Saco-S och Sekos avtal anser Arbetsgivarverket att kollektivavtalsförordningen innebär att det ändå kommer att gälla också för STs och de andra OFR-fackens medlemmar, säger Monica Dahlbom.

Britta Lejon säger att OFR har räknat med scenariot att Arbetsgivarverket skulle säga upp avtalet. Hur OFR nu ska gå vidare ska man bestämma när det är klargjort exakt vad avtalet innehåller. Britta Lejon säger att hon inte utesluter en konflikt om pensionsavtalet.

– Jag vill inte utesluta något nu. Och vår tolkning är att vi inte är bundna av fredsplikt när avtalet upphört att gälla vid årsskiftet.

Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16
  • Utgångspunkten för tjänstepensionsförhandlingarna har varit en principöverenskommelse som tecknades mellan parterna i förra avtalsrörelsen och som innebär att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensionsnivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Den överenskommelse som Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har gjort innebär att en anställd tjänar in tjänstepension från första anställningsdagen och fram till 67 års ålder.
  • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på andra delar av arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver.
  • Avtalet innehåller därutöver en särskild premie på 1,5 procent som kan användas till delpension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. Det befintliga delpensionsavtalet fasas därmed ut.
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.