Annons:
KLARÄLVSGÅRDEN
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ledningen är negativ till facket

– Klarälvsgården var ett drömjobb för mig. Tankarna på det som hänt kommer över mig dagligen.

Det är tre månader sedan ST-medlemmen Marléne Engström lämnade den arbetsplats hon var med om att bygga upp från starten i mars 2001. Hon var inte ensam om att välja den utvägen.

– Från början var vi 17 behandlingsassistenter på min avdelning Visten, i dag är fyra av dem kvar. Jag tror att det är 40 personer sammanlagt som gått genom dörrarna på Klarälvsgården.

Marléne Engström  lämnade även uppdraget som huvudskyddsombud på arbetsplatsen. Strax innan hade två fackliga kollegor från Seko också sagt upp sig.

De tre före detta fackliga företrädarna är entydiga:
Ledningens negativa inställning till fackligt arbete och rena trakasserier mot dem som företrädare gjorde det till slut omöjligt att stanna kvar.

– Vi var nybörjare på det fackliga, så i början var det inga problem – de körde bara över oss. Sedan när vi lärt oss blev det värre, säger Jan Lydén, Seko.

Det fanns många brister i den relativt nystartade verksamheten, ansåg de fackliga representanterna. Facken skrev en gemensam punktlista över sådant som borde rättas till och förbättras, till exempel:

  •  ibland för låg grundbemanning
  •  otillräcklig handledning
  •  otillräcklig introduktion för vikarier
  •  icke fungerande belöningssystem och dålig dokumentation i elevvården.
  •  hög personalomsättning
  •  brister i säkerheten för personalen

– Det var då allting började, säger Marléne Engström. Institutionschefen Peter Gustafsson började ifrågasätta min och de övriga fackföreträdarnas roll.

Institutionschefen påstår nu inför personalen att Marléne Engström inte är huvudskyddsombud. Fackföreträdarna anklagades för att mobba en person. Fackklubbarnas rum är plötsligt en dag tömt och låskolven bytt.

– De ändrade tider på samverkansmöten så att Marléne och jag inte kunde vara med. Och mig ryckte de huvudnyckeln av, säger Jan Lydén.
De tre fackföreträdarna kände sig till sist så pressade att de sjukskrev sig.

– Institutionschefen frågade på ett personalmöte om inte vi skulle väljas bort. ”De kommer ju ändå inte tillbaka”, berättar Sekokollegan Niclas Ericsson.

Kenneth Wahlström på SiS huvudkontor i Stockholm reste till Klarälvsgården för att klara ut situationen. Institutionschefen fick en vecka på sig att hitta en lösning som innebar att de tre kunde komma tillbaka till jobbet. Men veckan gick utan att chefen hördes av och de tre fackliga företrädarna valde att lämna arbetsplatsen.

– Vi stred för personalpolitik och arbetsmiljöarbete, och jag tror att man på huvudkontoret uppskattade det, säger Marléne Engström. Men institutionscheferna har oerhört stor makt, det tycks inte vara så mycket huvudkontoret kan göra.
Hon har nu fått hjälp av STs förbundsjurist i förhandlingar med SiS om skadestånd för kränkning av föreningsrätten och kränkande särbehandling. 

När personalen  behandlas illa påverkas det eleverna, påpekar Marléne Engström.

– ”Min” elev fick vara med om tre byten av kontaktperson. En slutade efter att ha blivit utsatt för våld. Ingen ringde och frågade hur han mådde. Den nya kontaktpersonen tyckte att han aldrig hade varit på en så sjuk arbetsplats tidigare och slutade. Och sedan slutade även jag.

Ämnen: Arbetsmiljö
Bakgrund
Statstjänstemannen publicerar flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.
Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.