Annons:
Jimmy Striger. Foto: Urban Brådhe
Stockholmståg
Nyhet
0 kommentarerTyck till!

Tågvärd stoppad efter ADHD-diagnos

ST-medlemmen Jimmy Strigér har jobbat som tågvärd på Stockholmståg i fem år. Men efter att han berättat om sin ADHD-diagnos får han inte jobba kvar ombord längre.

Som tågvärd arbetar Jimmy Strigér med uppgifter som dörröppning, utrop och service till resenärerna. Han får ofta beröm och det har hänt att resenärer har skickat in positiva kommentarer till SL, berättar han.

I höstas såg han ett tv-program om en person med ADHD.

− Jag tänkte att ”det där är jag”. Det var många pusselbitar som föll på plats.

Jimmy Strigér tog kontakt med läkare och fick då diagnosen ADHD. Sedan dess äter han då och då medicin som kan ge utslag i urinprov och kontaktade därför sin arbetsgivare, Stockholmståg.

När arbetsledaren fick kännedom om hans diagnos och medicinering så verkade hon först förstående, förklarar Jimmy Strigér. Men efter ett par timmar ringde hon upp och sade att han inte fick jobba som ombord längre. Eftersom tågvärd är en så kallad säkerhetstjänst sätter Transportstyrelsens hälsokrav stopp.

Det här var strax innan påsk. I dag är Jimmy Strigér sjukskriven.

− Det var många drömmar som gick i kras. Jag är ledsen, besviken och arg.

Han är överväldigad över det stöd han har fått. Det hela blev offentligt när han skrev om det på sin blogg "ADHD-pappan". Första dagen hade bloggen 60 000 besökare. Flera hundra har kommenterat, i stort sett uteslutande positivt.

Nu måste han skicka in en dispensansökan till Transportstyrelsen. Han tycker det är konstigt att hans arbetsgivare, Stockholmståg, inte har större möjlighet att fatta ett eget beslut.

− Jag har fått jättestort stöd från mina kolleger, som är otroligt upprörda. Ingen visste eller hade förstått att jag har ADHD. Jag är rörd över deras hundraprocentiga stöd, säger Jimmy Strigér.

Kollegerna har startat en insamling som ska gå till hans dispensansökan, som kostar 1 500 kronor.

− Många förare säger att de känner sig trygga med mig ombord. Och jag vet att jag gjort ett bättre jobb än många andra i fem år. Och arbetsuppgifterna fungerar för mig.

Jimmy Strigér är med i ST och hans fackliga representant Peter Blomgren ska hjälpa honom med dispensansökan.

− Det finns inga klagomål vad gäller Jimmy och vi ska göra vad vi kan. Under tiden kommer han att bli tillfälligt omplacerad eftersom Stockholmståg skulle bryta mot reglerna om de lät honom gå tillbaka till säkerhetstjänst just nu.

Peter Blomgren har inte drivit något liknande fall tidigare.

− Jag hoppas att de tar reda på hur Jimmy har fungerat i arbetet. Det känns rätt godtyckligt allting.

Mikael Lindskog som är kommunikationschef på Stockholmståg, säger att han inte kan uttala sig om enskilda fall. Men han tycker inte att situationen är särskilt anmärkningsvärd.

− Det är ibland så att personal som jobbar i säkerhetstjänst inte alltid uppfyller de hälsokrav som ställs. Det kan till exempel handla om höjt blodtryck eller försämrad syn. Då kopplas företagshälsovården in för att göra en medicinsk bedömning.

Mikael Lindskog vet inte om företaget ska avge något yttrande till Transportstyrelsen utöver den medicinska bedömningen från företagshälsovården. Hur det i så fall skulle lyda vill han inte uttala sig om.

− Vi kommer att stötta Jimmy i processen. Men jag vill inte föregripa en utredning.

Transportstyrelsen förlorade nyligen en process mot lokföraren Torolf Jansson, som förbjöds att köra tåg efter att ha fått diagnosen Aspergers syndrom. 

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att han får fortsätta vara lokförare och Norrköpings tingsrätt har dömt myndigheten att betala ut diskrimineringsersättning med 100 000 kronor.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.