Annons:
ÄLVGÅRDEN
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

”Vi trodde det var fel på oss”

– Vi trodde att det var oss själva det var fel på, innan vi upptäckte varandra.

– Vi trodde att det var oss själva det var fel på, innan vi upptäckte varandra.

Det säger fyra kvinnor som arbetat på LVM–hemmet Älvgården utanför Hedemora. En blev utköpt, de tre andra har beslutat sig för att stämma arbetsgivaren för kränkande särbehandling.

 De senaste åren har ett 40-tal fast och tillfälligt anställda kommit och gått på Älvgården. Det säger ju en del, säger behandlingsassistenten Mia Fallberg.

Hon är fortfarande anställd på hemmet, men är långtidssjukskriven för arbetsrelaterade psykosociala besvär. Den stora personalomsättningen är ett problem i sig, men framför allt ett tecken på att det inte står rätt till med arbetsmiljön, anser hon.

I likhet med de före detta arbetskollegorna Birgitta Andersson samt Anette Wilhelmsson och Ulla-Britt Wallin, säger Mia Fallberg att hon att hon varit starkt engagerad för att få till stånd en väl fungerande behandling för de vuxna missbrukare som tvångsvårdas på Älvgården. De ifrågasatte användandet av den så kallade tolvstegsmodellen som de ansåg inte var möjlig att tillämpa på gravt nedgångna missbrukare, särskilt inte då många klienter också har en psykiatrisk diagnos.

I ett brev till ledningen frågar Mia Fallberg och Ulla-Britt Wallin efter mål, syften och strategier på arbetsplatsen. Oklarheter i arbetssättet skapade ständiga konflikter i personalgruppen, ansåg de. De var också kritiska till att nyanställda utan utbildning fick göra upp behandlingsplaner.

De fyra kvinnornas synpunkter föll dock i allt annat än god jord. En utstötnings- och mobbningsprocess startade, enligt kvinnorna ibland ledd av institutionschefen Tomas Olsson, ibland av underställda chefer med hans goda minne. Kvinnorna blev efterhand alltmer påverkade av sin utsatta situation och sjukskrevs för olika symptom kopplade till arbetet.

– Jag fick ångest när jag åkte till jobbet och passerade skylten ”Välkommen till Hedemora”, berättar ST-medlemmen Birgitta Andersson. Företagshälsovården sjukskrev mig för nedstämdhet på grund av kränkande särbehandling.

Ulla–Britt Wallin, som blev utköpt från Älvgården, har startat om på en annan arbetsplats. Birgitta Andersson, Mia Fallberg och Anette Wilhelmsson är i dag sjukskrivna. Samtliga är besvikna för att det stöd de sökt från respektive fackförbund – ST, Seko och Vårdförbundet – enligt deras uppfattning uteblivit.

ST-företrädare har kommit till möten på arbetsplatsen, men sedan har inget hänt.
– Jag tröttnade på att vänta, jag vill ha upprättelse, säger Birgitta Andersson.
Hon har tillsammans med Mia Fallberg och Anette Wilhelmsson vänt sig till advokat för att utkräva skadestånd respektive avgångsvederlag för kränkande särbehandling.
Efter ett resultatlöst möte på SiS huvudkontor kommer den anlitade juristen nu att starta en stämningsprocess mot arbetsgivaren. Kvinnorna har blivit utlovade stöd med vittnesmål från bland annat företagsläkare och centrala ST-företrädare.

I en första inlaga till SiS skriver juristen att institutionschefen förorskat arbetsskador genom sitt sätt ”att tysta all opposition i stället för att lyssna på sin kloka personal, att uppträda helt onyanserat genom att skrika åt sin personal när han blir upprörd, att inför andra i personalen öppet kritisera mina klienter, att springa med skvaller, att inte kunna ta kritik utan går i direkt försvarsposition och att helt enkelt göra sig av med den personal som vågar ha en enda synpunkt på verksamheten.”

Ämnen: Arbetsmiljö
Bakgrund
Statstjänstemannen publicerar flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.
Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.