Många kandidater till ny förbundsstyrelse

ST-KONGRESS2020-10-06
Det finns många kandidater till ny förbundsstyrelse för ST. Valberedningens förslag till andre vice ordförande, Mikael Sandberg, utmanas av tre motnominerade. I styrelsevalet har inte mindre än tretton namn utöver valberedningens förslag aktualiserats.

I går klockan 17 var det deadline för att föreslå motkandidater till valberedningens förslag till en ny förbundsstyrelse. För att en person ska kunna väljas av kongressen måste hen på nytt föreslås från talarstolen under debatten vid valen. Det är alltså inte säkert att kongressen kommer att rösta om alla de nu föreslagna namnen.

Men redan nu står det klart att det inte blir någon strid om posterna som förbundsordförande respektive första vice ordförande i ST, där valberedningens förslag är att Britta Lejon respektive Peter Lennartsson ska sitta kvar.

Som Publikt skrivit om tidigare, utmanas dock valberedningens kandidat till andre vice ordförande, Mikael Sandberg, av nuvarande andra vice ordföranden, Tom Johnson, samt av förbundsstyrelseledamöterna Linda Söderman, ST inom Skatteverket, och Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan.

Valberedningen har föreslagit följande nio till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen:

 • Anneli Gårdbäck, Centrala studiestödsnämnden
 • Björn Andersson, Kriminalvården
 • Doris Philip, Spårtrafiken
 • Esmaeil Salehi, Länsstyrelserna
 • EvaLena Moser, Universitet och högskolor
 • Linda Söderman, Skatteverket
 • Linus Olsson, Migrationsverket
 • Thomas Åding, Försäkringskassan
 • Tom Johnson, Polisen

Under kongressen i går aktualiserades tretton andra personer till posterna som ordinarie ledamöter:

 • Melanie Hedlund Bjersten, Regeringskansliet
 • Anna-Maria Andersson, Statens servicecenter
 • Åsa E. Hole, Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Anna Forslund, Kultursektorn
 • Fredrik Bergman, Migrationsverket
 • Ida Sjögren, Swedavia
 • Kristofer Dahlgren, Pensionsmyndigheten
 • Daniel Granath, Statens tjänstepensionsverk
 • Pär Renberg, Polisen
 • Siv Norlin, Försäkringskassan
 • Thord Jansson, Statens institutionsstyrelse
 • Per-Åke Alenius, PostNord
 • Mikael Sandberg, Arbetsförmedlingen (även valberedningens förslag till andre vice ordförande).

STs förbundsstyrelse

Mellan kongresserna är STs högsta beslutande organ förbundsstyrelsen. Den består av 12 ledamöter och en representant för STs anställda. Förbundets ordförande och två vice ordförande utgör det så kallade presidiet. Alla ledamöter, med undantag av personalrepresentanten, väljs av kongressen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.