Svenska kraftnäts chef försvarade sig i utskott

SVENSKA KRAFTNÄT2019-01-18

Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.

Ulla Sandborgh hade kallats till näringsutskottet för att svara på frågor kring de avslöjanden som Dagens Nyheter redovisat den senaste tiden. Det handlar bland annat om anklagelser mot generaldirektören om jäv i samband med en konsultupphandling, allvarliga brister i säkerhetsskyddsarbetet. Även myndighetens HR-chef har anlitat en konsult i bekanskapskretsen, enligt Dagens Nyheter och chefen har även försökt radera mejl sedan Dagens Nyheters granskning inleddes. Dessa mejl har nu lämnats ut till Dagens Nyheter.

Ulla Sandborgh medgav under utfrågningen att det förekommit felaktigheter inom Svenska kraftnät. Hon sade bland annat att hon inväntar en granskning av säkerhetsarbetet som hon själv har begärt av Säkerhetspolisen Säpo. Men hon tror inte att det kommer att visa sig att Svenska kraftnät brutit mot lagen.

”Min bedömning är att vi inte har gjort det. Framförallt har jag tagit väldigt allvarligt på det som har skett och jag har vidtagit väldigt starka åtgärder”, sade Ulla Sandborgh enligt Ekot.

Efter utfrågningen förklarade utskottets ordförande Lars Hjälmered, M, att han ansåg att regeringen bör agera mer kraftfullt för att reda ut vad som egentligen förevarit.

”Det är fortfarande en dimma av oklarheter, en hög av frågor som inte har blivit besvarade varken från ministern eller från generaldirektörens sida, framförallt om den påstådda säkerhetsläckan. Jag tycker det är utomordentligt allvarligt och förutsätter då att regeringen agerar vidare för att bringa klarhet i detta och det har man inte gjort tillräckligt hittills”, sade Lars Hjälmered till Ekot.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA