Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg i Stockholm. Foto: I99pema [CC BY-SA 4.0]
Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg i Stockholm. Foto: I99pema [CC BY-SA 4.0]

"Förtroendet för ledningen dalar"

SVENSKA KRAFTNÄT2019-01-23

Generaldirektören och personaldirektören vid Svenska kraftnät har anlitat bekanta som utfört konsulttjänster för miljonbelopp. ST understryker i ett gemensamt ställningstagande med Saco att brister måste upp till ytan och åtgärdas, och att ansvar ska utkrävas av rätt part.

I sin roll som marknadsdirektör anlitade Ulla Sandborgh en konsult som hon var personligt bekant med. När Ulla Sandborgh blev myndighetens generaldirektör i mars 2017 fortsatte samarbetet med konsultens företag och myndigheten har sedan dess fakturerats drygt 13 miljoner, avslöjar Dagens Nyheter, DN.

Enligt samma granskning ska Ulla Sandborgh också ha gett chefer inom Svenska kraftnät tillgång till hemliga uppgifter, trots att de inte säkerhetsprövats ordentligt.

Även Svenska kraftnäts personaldirektör Sirpa Holmroos ska ha anlitat en konsult som hon var bekant med privat, enligt DN. När tidningen begärde ut hennes mejllogg ska hon ha raderat hundratals mejl som ska ha haft med upplägget kring konsulten att göra.

ST och Saco har nu tagit fram ett gemensamt ställningstagande som man publicerat på myndighetens intranät. Av det framgår att facken förutsätter att de utredningar som nu genomförs går till botten med vilka fel som har begåtts och att de åtgärder som vidtas blir rimliga i proportion till orsak och ansvarsroller.

Mediebevakningen har skapat frågor hos medarbetarna även om arbetsgivaren hittills har varit transparent med processen kring den internutredning som pågår, säger STs avdelningsordförande Stefan Ekberg.

– Men sedan är det såklart så att förtroendet för ledningen dalar på vissa håll, säger Stefan Ekberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA