Varnade redan i våras om säkerhetsbrister

SVENSKA KRAFTNÄT2019-01-24

Redan i maj 2018 varnade Svenska kraftnäts dåvarande säkerhetsskyddschef Alireza Hafezi Säkerhetspolisen, Säpo, för luckor i myndighetens säkerhetsarbete, skriver Dagens Nyheter. Svenska kraftnäts ledning valde att besvara Säpos frågor muntligt.

Befattningen som säkerhetsskyddschef ger innehavaren en särskild ställning enligt gällande lagstiftning. Redan i maj reagerade Svenska kraftnäts dåvarande säkerhetsskyddschef Alireza Hafezi på en planerad omorganisation som skulle ge honom avsevärt minskat ansvar och befogenheter. Han ansåg att förändringen, om den genomfördes, skulle strida mot säkerhetsskyddslagen, skriver tidningen.

Trots att de här riskerna lyftes upp till myndighetens högsta ledning för många månader sedan har Dagens Nyheter i sin pågående granskning fått undvikande svar från Svenska kraftnät och dess generaldirektör Ulla Sandborgh. Så sent som i början av januari hävdade Ulla Sandborgh i en intervju att ”myndigheten skött sig” i säkerhetsfrågorna. Hon hävdade att flera av de luckor DN presenterade var felaktiga, skriver tidningen.

Enligt Dagens Nyheter var det då i själva verket välkänt för henne att det fanns allvarliga problem med säkerhetsskyddsarbetet. Hon och myndighetsledningen hade fått information från flera håll om bristerna. Brister som specifikt handlade om att personer anställts utan ordentlig säkerhetsprövning.

Alireza Hafezi sade upp sig från Svenska kraftnät under senhösten och beskriver skälen till att han slutade för Dagens Nyheter:

”Jag såg en risk med att de förslag som lades fram skulle innebära kraftiga begränsningar i säkerhetsskyddschefens mandat och befogenheter. Det skulle, enligt min bedömning, göra det svårt för befattningen att genomföra sitt uppdrag såsom säkerhetsskyddslagen definierar.”

Enligt Alireza Hafezi är bristerna särskilt allvarliga och kan i praktiken få allvarliga konsekvenser för verksamheten, samhället och Sveriges säkerhet. Svenska kraftnät är en mycket viktig myndighet, konstaterar han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA