Annons:

Generaldirektör får gå efter säkerhetsbrister

SVENSKA KRAFTNÄT2019-02-08

Ulla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.

Regeringen beslutade på torsdagen att generaldirektören Ulla Sandborghs anställning vid Svenska kraftnät övergår till en anställning vid Regeringskansliet. Lotta Medelius-Bredhe har tillförordnats till ny generaldirektör för myndigheten. Regeringen kommer snarast att påbörja rekryteringen av en ny chef för Svenska kraftnät.

”Det beror dels på det som har framkommit där ju myndigheten har brustit i sitt säkerhetsarbete. Det har därmed uppkommit risker som hade kunnat undvikas om man hade följt regeringsbeslut och gällande lagstiftning. Dels handlar det om hur man har kommunicerat dessa brister med Regeringskansliet”, kommenterar energiminister Anders Ygeman, S, till Dagens Nyheter.

Bakom generaldirektör Ulla Sandborghs avgång ligger en granskning som genomförts av Dagens Nyheter. Enligt tidningen började granskningen med ett anonymt tips till tidningens visselblåsartjänst. I en första artikel berättade tidningen att Ulla Sandborgh anlitat en god vän som konsult under sin tid som marknadsdirektör vid myndigheten.

Därefter har Dagens Nyheter i en serie artiklar berättat om allvarliga säkerhetsbrister vid myndigheten, som kulminerade i avslöjandet att anställda vid ett amerikanskt konsultföretag genom outsourcning haft kontroll över det svenska stamnätet utan att de genomgått den lagstadgade säkerhetsklassning som krävs.

Ulla Sandborgh.
Bild: Peter Knutsson
Ulla Sandborgh.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA