Annons:
De nationella huvudskyddsombuden inom Arbetsförmedlingen har skickat in en skriftlig bedömning av det akuta läget kring arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska svara nästa vecka, enligt Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud.Bild:Monika Manowska
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Akuta arbetsmiljöproblem i flera regioner

Arbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner, enligt det nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger han till Publikt.
Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen.Bild:Privat

Till följd av den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen har huvudskyddsombudet i region syd anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Som Publikt skrivit om tidigare anser skyddsorganisationen i region syd att det inte längre är möjligt att utföra arbetsuppgifterna i den takt som krävs. Orsaken till den höga arbetsbelastningen är att över 43 procent av personalen har lämnat myndigheten samtidigt som arbetsuppgifterna är oförändrade.

Region syd är inte ensamma om den situationen. Framför allt har myndigheten haft en hög personalomsättning i storstadsregionerna, säger STs medlem Mattias Gustafsson, som också är nationellt huvudskyddsombud inom Arbetsförmedlingen, till Publikt.

– Arbetsbelastningen är väldigt hög i alla regioner men i syd, väst och Stockholm och Gotland har man ett snarlikt läge med ett väldigt högt tryck på personalen som är kvar. Personalstyrkan har minskat rejält men det är exakt samma krav som regeringen ställer på oss, säger han.

Mattias Gustafsson tror att det kan bli fler regionala anmälningar till Arbetsmiljöverket. De nationella huvudskyddsombuden har nyligen också skickat in en skriftlig bedömning av läget, som arbetsgivaren ska besvara nästa vecka.

Han påpekar att det kan bli aktuellt med en liknande anmälan på nationell nivå, om arbetsgivaren har en väldigt annorlunda uppfattning av läget och inte vidtar åtgärder.

– Vi hoppas såklart att arbetsgivaren möter upp det som vi pratar om. Det här är ett konstaterande av läget, säger Mattias Gustafsson.

Av de veckovisa uppföljningarna med regionernas huvudskyddsombud kan han utläsa att läget är akut.

– Alla har en hög arbetsbelastning men i vissa regioner har det gått över till en rent ohälsosam arbetsbelastning.

Ett problem är att myndigheten har organiserat den operativa verksamheten i tre områden, till exempel är ett kopplat till arbetsgivarsidan och ett annat till de arbetssökande. Det gör att resurser har ”låsts fast”, enligt Mattias Gustafsson.

Att arbetsgivaren har lagt upp arbetet på det sättet gör att den organisatoriska arbetsmiljön blir lidande eftersom personalen har svårt att avlasta varandra verksamhetsområdena emellan, menar han.

– I region nord går man emot det och jobbar med att försöka få bort den här organisatoriska uppdelningen. Där ser vi en klar skillnad, säger Mattias Gustafsson.

Huvudskyddsombudet i region nord, ST-medlemmen Stefan Alenius, beskriver en liknande situation med personalbrist som i övriga regioner. Det jobbar fortfarande personer på myndigheten som är uppsagda, samtidigt som man behöver rekrytera, enligt honom.

– Det är absolut ett pressat läge i region nord men vi håller det på en acceptabel nivå än så länge. Vi ser en viss ökning av kort sjukfrånvaro som vi hela tiden följer så att det inte skenar iväg, säger Stefan Alenius.

Han bekräftar att region nord har fått tillåtelse att inte fullt ut lägga upp verksamheten enligt de tre nämnda verksamhetsområdena under en övergångsperiod.

– Vi är inte så många medarbetare på sina ställen och därför är det ogörligt att jobba enligt myndighetens förslag. Alla måste kunna hjälpa varandra. Det tror jag är en förklaring till att vi har det lite lugnare än övriga landet, säger Stefan Alenius.

Än så länge har han inte kännedom om att det ska ha skett några lokala anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem i region nord. Men när man inte längre har dispens från myndigheten att gå ifrån verksamhetsområdena kan det bli en annan situation, tror han.

Han hoppas närmast på en tid av lugn och ro i och med att omstöpningen av myndigheten sköts upp till 2022.

– Beskedet om att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter ser jag som positivt. Det som skrämmer mig är att regeringen skjuter till 900 miljoner men inte ger besked om hur vi ska klara uppdraget med den decimerade personalstyrka som vi har blivit., säger Stefan Alenius.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.