Annons:
De nationella huvudskyddsombuden inom Arbetsförmedlingen har skickat in en skriftlig bedömning av det akuta läget kring arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska svara nästa vecka, enligt Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud.Bild:Monika Manowska
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Akuta arbetsmiljöproblem i flera regioner

Arbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner, enligt det nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger han till Publikt.
Mattias Gustafsson, huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen.Bild:Privat

Till följd av den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen har huvudskyddsombudet i region syd anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Som Publikt skrivit om tidigare anser skyddsorganisationen i region syd att det inte längre är möjligt att utföra arbetsuppgifterna i den takt som krävs. Orsaken till den höga arbetsbelastningen är att över 43 procent av personalen har lämnat myndigheten samtidigt som arbetsuppgifterna är oförändrade.

Region syd är inte ensamma om den situationen. Framför allt har myndigheten haft en hög personalomsättning i storstadsregionerna, säger STs medlem Mattias Gustafsson, som också är nationellt huvudskyddsombud inom Arbetsförmedlingen, till Publikt.

– Arbetsbelastningen är väldigt hög i alla regioner men i syd, väst och Stockholm och Gotland har man ett snarlikt läge med ett väldigt högt tryck på personalen som är kvar. Personalstyrkan har minskat rejält men det är exakt samma krav som regeringen ställer på oss, säger han.

Mattias Gustafsson tror att det kan bli fler regionala anmälningar till Arbetsmiljöverket. De nationella huvudskyddsombuden har nyligen också skickat in en skriftlig bedömning av läget, som arbetsgivaren ska besvara nästa vecka.

Han påpekar att det kan bli aktuellt med en liknande anmälan på nationell nivå, om arbetsgivaren har en väldigt annorlunda uppfattning av läget och inte vidtar åtgärder.

– Vi hoppas såklart att arbetsgivaren möter upp det som vi pratar om. Det här är ett konstaterande av läget, säger Mattias Gustafsson.

Av de veckovisa uppföljningarna med regionernas huvudskyddsombud kan han utläsa att läget är akut.

– Alla har en hög arbetsbelastning men i vissa regioner har det gått över till en rent ohälsosam arbetsbelastning.

Ett problem är att myndigheten har organiserat den operativa verksamheten i tre områden, till exempel är ett kopplat till arbetsgivarsidan och ett annat till de arbetssökande. Det gör att resurser har ”låsts fast”, enligt Mattias Gustafsson.

Att arbetsgivaren har lagt upp arbetet på det sättet gör att den organisatoriska arbetsmiljön blir lidande eftersom personalen har svårt att avlasta varandra verksamhetsområdena emellan, menar han.

– I region nord går man emot det och jobbar med att försöka få bort den här organisatoriska uppdelningen. Där ser vi en klar skillnad, säger Mattias Gustafsson.

Huvudskyddsombudet i region nord, ST-medlemmen Stefan Alenius, beskriver en liknande situation med personalbrist som i övriga regioner. Det jobbar fortfarande personer på myndigheten som är uppsagda, samtidigt som man behöver rekrytera, enligt honom.

– Det är absolut ett pressat läge i region nord men vi håller det på en acceptabel nivå än så länge. Vi ser en viss ökning av kort sjukfrånvaro som vi hela tiden följer så att det inte skenar iväg, säger Stefan Alenius.

Han bekräftar att region nord har fått tillåtelse att inte fullt ut lägga upp verksamheten enligt de tre nämnda verksamhetsområdena under en övergångsperiod.

– Vi är inte så många medarbetare på sina ställen och därför är det ogörligt att jobba enligt myndighetens förslag. Alla måste kunna hjälpa varandra. Det tror jag är en förklaring till att vi har det lite lugnare än övriga landet, säger Stefan Alenius.

Än så länge har han inte kännedom om att det ska ha skett några lokala anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem i region nord. Men när man inte längre har dispens från myndigheten att gå ifrån verksamhetsområdena kan det bli en annan situation, tror han.

Han hoppas närmast på en tid av lugn och ro i och med att omstöpningen av myndigheten sköts upp till 2022.

– Beskedet om att Arbetsförmedlingen ska finnas på fler orter ser jag som positivt. Det som skrämmer mig är att regeringen skjuter till 900 miljoner men inte ger besked om hur vi ska klara uppdraget med den decimerade personalstyrka som vi har blivit., säger Stefan Alenius.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.