Annons:
Sofia Wikman, lektor vid Högskolan i Gävle, har som skyddsombud anmält sexuella kränkningar, men anmälningarna avfärdades. ”Det kommer så mycket signaler som visar att det inte är lönt att agera”, säger hon.Bild:Elis Hoffman
högskolan
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Få anmäler sextrakasserier på högskolan

Av de över 70 000 personer som arbetar på svenska univer­sitet och högskolor har bara ett trettiotal anmält sexuella trakasserier de senaste fem åren. Det visar en granskning som Publikt gjort. ”De som vågar tala hamnar i frysboxen”, säger Sofia Wikman, lektor på Högskolan i Gävle.

Nyligen väckte svenska kvinnliga skådespelare stor uppmärksamhet när de offentligt vittnade om övergrepp och sexuella trakasserier. Andra yrkesgrupper har sedan följt efter.

#Metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier och övergrepp har också väckt en diskussion inom universitet och hög­skolor. Det finns likheter mellan högskolan och film- och teatervärlden.

I båda branscherna finns starka hierarkier, otrygga anställningar och hård konkurrens om jobben.

Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson har lovat att skapa klarhet om omfattningen av problemen inom högskolan. Hon säger till Publikt att en av de frågor hon har till Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och Vetenskapsrådet är just om det behövs mer kartläggning.

– Eftersom anmälningarna är så otroligt få behövs en bättre bild av hur stort problemet är.

I en enkät som Publikt skickat till 34 lärosäten svarar en tredjedel att de inte haft några anmälningar alls rörande anställda de senaste fem åren.

De flesta av de övriga har haft enstaka ärenden. Det gäller exempelvis Göteborgs universitet, som har två anmälda fall av sexuella trakasserier på fem år.

Samtidigt uppger 56 anställda i en anonym medarbetarenkät från 2015 att de varit utsatta det senaste året. Även om inte samtliga fall skulle ses som kränkningar enligt lagen, tyder siffrorna på en omfattande underrapportering.

– Med så få ärenden är det sannolikt att det finns ett stort mörkertal, konstaterar Jakob Sandin, personalspecialist på Göteborgs universitet.

Annika Aronsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, bedömer att sexuella kränkningar förekommer i ganska stor utsträckning på lärosätena. Störst risk att utsättas löper doktorander och and­ra som är i underordnad position i forskningsmiljöer, anser hon.

– De måste både armbåga sig fram och hålla sig väl med den hand som föder dem.

Den bilden delas av lokala fackliga företrädare som Publikt talat med. På Karolinska institutet, en miljö med doktorander och forskare från hela världen, säger STs sektionsordförande Magnus Anå att det kan vara svårt för unga forskare att säga nej till oönskade närmanden från personer som de är beroende av – professorer, handledare eller forskningsgruppledare. Och de söker sällan upprättelse i efterhand.

– Alltför många berättar om händelser men säger sedan att ”det här får du inte säga till någon”.

Sektionens vice ordförande Anne Edgren berättar om ett aktuellt fall där en masterstudent och ST-medlem hörde av sig till facket om en händelse, som hon sedan inte ville gå vidare med.

– Hon var orolig för att hon inte skulle kunna ta sin examen.

Även KI som lärosäte är beroende av professorer och forskningsgruppledare, påpekar Magnus Anå. De drar in en stor del av de pengar som lärosätet behöver för sin verksamhet.

– Högt uppsatta personer klarar sig alldeles för lätt. Man är rädd att de kanske tar sitt pick och pack och flyttar med alla bidrag.

På Chalmers tekniska högskola i Göteborg har, enligt den senaste medarbetarenkäten, ”bara” sju personer av de 3 300 anställda svarat att de utsatts för sexuella trakasserier. Jämställdhetssamordnaren Johanna Andersson säger att siffran är oroväckande låg, och att man ska se över hur enkätfrågorna formulerats. Det ska vara tydligt att det inte bara handlar om fysiska övergrepp utan också exempelvis sexualiserande kommentarer.

Samtidigt framhåller hon att Chalmers arbetat aktivt med frågan under många år.

– För ett tiotal år sedan gjorde vi en stor undersökning som fick helt andra siffror. Det blev en kalldusch, och sedan dess har vi jobbat koncentrerat. Vi utbildar chefer, har rollspel, introduktion för nyanställda och för doktorander. Min bild är att förekomsten har sjunkit mycket bland anställda, toleransen är väldigt låg.

Chefer på Chalmers måste agera när de får höra om sexuella kränkningar, de får inte ta emot berättelser i förtroende. Om det är allvarligt kan den skyldige få en erinran, och om en doktorand utsätts av en handledare kan hen få byta handledare.

På Uppsala universitet hanteras fall av sexuella trakasserier på ett helt annat sätt. Kränkande händelser anmäls i första hand till närmaste chef, och universitetet har ingen samlad bild av hur ofta de förekommer.

Hooshang Bazrafshan, likavillkorsexpert på Uppsala universitet, säger att riktlinjerna bygger på erfarenheter av vad drabbade personer önskar.

– En stor majoritet är i första hand intresserade av en lösning för att kunna fortsätta med sitt arbete eller sina studier, säger han. I ytterst få fall vill de dra i gång en stor offentlig utredning och sätta dit någon, man vill kunna gå vidare.

Det faktum att en utredning blir allmän handling gör att många drar sig för att anmäla, tror Hooshang Bazrafshan. På en institution eller en avdelning kan man också hantera trakasserier och kränkningar på andra sätt, säger han.

Han medger dock att det är en nackdel att ingen på central nivå känner till omfattningen av problemet.

I en diskussion i Facebookgruppen Högskoleläckan berättar Sofia Wikman, lektor vid Högskolan i Gävle, om sina erfarenheter. Hon kom som doktorand till Stockholms universitet efter ett antal år i mediebranschen, och förvånades då över att miljön var så sluten, mansdominerad, hierarkisk och konkurrensutsatt. ”Sexismen frodades”, skriver hon.

Hon säger till Publikt att hon hört om kvinnliga doktorander som fått kommentarer om sin kropp och sitt klädval vid löneförhandlingar. Själv anmälde hon som skyddsombud fall av sexuella kränkningar, men de avfärdades av personalavdelningen efter samtal med prefekten, berättar hon.

– Det kommer så mycket signaler som visar att det inte är lönt att agera. Det blir tyst omkring visselblåsare, man blir inte inbjuden till konferenser och så vidare. Det är ganska subtila signaler, men de drabbar.

#Metoo har fött ett behov av att blåsa ut gammalt damm inom akademin, tror hon. Men rättssystemet är normalt sett inte rätt instans att ta hand om kränkningar som äger rum i slutna rum och i strukturer med otydliga beslutsprocesser, menar Sofia Wikman.

– Det som behövs är ett forum där man kan föra fram berättelserna. Det är viktigt att skapa solidaritet, och visa att sårbarheten inte är en svaghet.

Ett sådant forum, Akademiupproret, har nu bildats på Facebook. Efter två dagar hade det 4 000 medlemmar, säger Sofia Wikman.

Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom ett nytt, femte lärosäte för polisutbildning, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern, JK. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen. Men enkäten hade godkänts i förväg av facken, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.