Annons:
Sofia Wikman, lektor vid Högskolan i Gävle, har som skyddsombud anmält sexuella kränkningar, men anmälningarna avfärdades. ”Det kommer så mycket signaler som visar att det inte är lönt att agera”, säger hon.Bild:Elis Hoffman
högskolan
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Få anmäler sextrakasserier på högskolan

Av de över 70 000 personer som arbetar på svenska univer­sitet och högskolor har bara ett trettiotal anmält sexuella trakasserier de senaste fem åren. Det visar en granskning som Publikt gjort. ”De som vågar tala hamnar i frysboxen”, säger Sofia Wikman, lektor på Högskolan i Gävle.

Nyligen väckte svenska kvinnliga skådespelare stor uppmärksamhet när de offentligt vittnade om övergrepp och sexuella trakasserier. Andra yrkesgrupper har sedan följt efter.

#Metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier och övergrepp har också väckt en diskussion inom universitet och hög­skolor. Det finns likheter mellan högskolan och film- och teatervärlden.

I båda branscherna finns starka hierarkier, otrygga anställningar och hård konkurrens om jobben.

Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson har lovat att skapa klarhet om omfattningen av problemen inom högskolan. Hon säger till Publikt att en av de frågor hon har till Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och Vetenskapsrådet är just om det behövs mer kartläggning.

– Eftersom anmälningarna är så otroligt få behövs en bättre bild av hur stort problemet är.

I en enkät som Publikt skickat till 34 lärosäten svarar en tredjedel att de inte haft några anmälningar alls rörande anställda de senaste fem åren.

De flesta av de övriga har haft enstaka ärenden. Det gäller exempelvis Göteborgs universitet, som har två anmälda fall av sexuella trakasserier på fem år.

Samtidigt uppger 56 anställda i en anonym medarbetarenkät från 2015 att de varit utsatta det senaste året. Även om inte samtliga fall skulle ses som kränkningar enligt lagen, tyder siffrorna på en omfattande underrapportering.

– Med så få ärenden är det sannolikt att det finns ett stort mörkertal, konstaterar Jakob Sandin, personalspecialist på Göteborgs universitet.

Annika Aronsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, bedömer att sexuella kränkningar förekommer i ganska stor utsträckning på lärosätena. Störst risk att utsättas löper doktorander och and­ra som är i underordnad position i forskningsmiljöer, anser hon.

– De måste både armbåga sig fram och hålla sig väl med den hand som föder dem.

Den bilden delas av lokala fackliga företrädare som Publikt talat med. På Karolinska institutet, en miljö med doktorander och forskare från hela världen, säger STs sektionsordförande Magnus Anå att det kan vara svårt för unga forskare att säga nej till oönskade närmanden från personer som de är beroende av – professorer, handledare eller forskningsgruppledare. Och de söker sällan upprättelse i efterhand.

– Alltför många berättar om händelser men säger sedan att ”det här får du inte säga till någon”.

Sektionens vice ordförande Anne Edgren berättar om ett aktuellt fall där en masterstudent och ST-medlem hörde av sig till facket om en händelse, som hon sedan inte ville gå vidare med.

– Hon var orolig för att hon inte skulle kunna ta sin examen.

Även KI som lärosäte är beroende av professorer och forskningsgruppledare, påpekar Magnus Anå. De drar in en stor del av de pengar som lärosätet behöver för sin verksamhet.

– Högt uppsatta personer klarar sig alldeles för lätt. Man är rädd att de kanske tar sitt pick och pack och flyttar med alla bidrag.

På Chalmers tekniska högskola i Göteborg har, enligt den senaste medarbetarenkäten, ”bara” sju personer av de 3 300 anställda svarat att de utsatts för sexuella trakasserier. Jämställdhetssamordnaren Johanna Andersson säger att siffran är oroväckande låg, och att man ska se över hur enkätfrågorna formulerats. Det ska vara tydligt att det inte bara handlar om fysiska övergrepp utan också exempelvis sexualiserande kommentarer.

Samtidigt framhåller hon att Chalmers arbetat aktivt med frågan under många år.

– För ett tiotal år sedan gjorde vi en stor undersökning som fick helt andra siffror. Det blev en kalldusch, och sedan dess har vi jobbat koncentrerat. Vi utbildar chefer, har rollspel, introduktion för nyanställda och för doktorander. Min bild är att förekomsten har sjunkit mycket bland anställda, toleransen är väldigt låg.

Chefer på Chalmers måste agera när de får höra om sexuella kränkningar, de får inte ta emot berättelser i förtroende. Om det är allvarligt kan den skyldige få en erinran, och om en doktorand utsätts av en handledare kan hen få byta handledare.

På Uppsala universitet hanteras fall av sexuella trakasserier på ett helt annat sätt. Kränkande händelser anmäls i första hand till närmaste chef, och universitetet har ingen samlad bild av hur ofta de förekommer.

Hooshang Bazrafshan, likavillkorsexpert på Uppsala universitet, säger att riktlinjerna bygger på erfarenheter av vad drabbade personer önskar.

– En stor majoritet är i första hand intresserade av en lösning för att kunna fortsätta med sitt arbete eller sina studier, säger han. I ytterst få fall vill de dra i gång en stor offentlig utredning och sätta dit någon, man vill kunna gå vidare.

Det faktum att en utredning blir allmän handling gör att många drar sig för att anmäla, tror Hooshang Bazrafshan. På en institution eller en avdelning kan man också hantera trakasserier och kränkningar på andra sätt, säger han.

Han medger dock att det är en nackdel att ingen på central nivå känner till omfattningen av problemet.

I en diskussion i Facebookgruppen Högskoleläckan berättar Sofia Wikman, lektor vid Högskolan i Gävle, om sina erfarenheter. Hon kom som doktorand till Stockholms universitet efter ett antal år i mediebranschen, och förvånades då över att miljön var så sluten, mansdominerad, hierarkisk och konkurrensutsatt. ”Sexismen frodades”, skriver hon.

Hon säger till Publikt att hon hört om kvinnliga doktorander som fått kommentarer om sin kropp och sitt klädval vid löneförhandlingar. Själv anmälde hon som skyddsombud fall av sexuella kränkningar, men de avfärdades av personalavdelningen efter samtal med prefekten, berättar hon.

– Det kommer så mycket signaler som visar att det inte är lönt att agera. Det blir tyst omkring visselblåsare, man blir inte inbjuden till konferenser och så vidare. Det är ganska subtila signaler, men de drabbar.

#Metoo har fött ett behov av att blåsa ut gammalt damm inom akademin, tror hon. Men rättssystemet är normalt sett inte rätt instans att ta hand om kränkningar som äger rum i slutna rum och i strukturer med otydliga beslutsprocesser, menar Sofia Wikman.

– Det som behövs är ett forum där man kan föra fram berättelserna. Det är viktigt att skapa solidaritet, och visa att sårbarheten inte är en svaghet.

Ett sådant forum, Akademiupproret, har nu bildats på Facebook. Efter två dagar hade det 4 000 medlemmar, säger Sofia Wikman.

Bli den första att tycka till!
KronofogdenNyhetMellan 25 000 och 30 000 ärenden i kö i väntan på att registreras. Upp mot 80 dagars handläggningstid. Medarbetarna på den enhet inom Kronofogden som jobbar med betalningsföreläggande har det tungt, konstaterar Malin Almkvist Klaesson, STs ordförande på myndigheten.
RiksgäldenNyhetDe senaste två åren har Riksgälden köpt ut medarbetare för minst sju miljoner kronor, uppger Dagens Industri. Relationerna mellan riksgäldsdirektör Hans Lindblad och personalen är ansträngda.
DomstolarnaNyhetAntalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.
Fördjupning: DistansarbeteFördjupningMöjligheten att jobba hem­ifrån kan underlätta var­dagen för många anställda – men när alla inte är på plats påverkas också kommunikation och arbetsgemenskap. Flera statliga arbetsgivare framhåller vikten av att kolleger träffas i vardagen.
KlimatetNyhetTusentals tyskar klimatstrejkar på betald arbetstid i dag, skriver Dagens Nyheter. 3 200 tyska företag från olika branscher står bakom initiativet Entrepreneurs für future, och många av dem stänger för att låta sina anställda delta i protesterna.
STATENS SERVICECENTERNyhetDatainspektionen har fått in flera anmälningar om att den lönehantering som sköts av Statens servicecenter läcker personuppgifter till obehöriga. Nu inleder myndigheten en granskning av de påstådda incidenterna.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen får som tidigare aviserats extra tillskott i statsbudgeten för nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att nedlagda lokalkontor återuppstår. ”Däremot har regeringen varit väldigt tydlig gentemot Arbetsförmedlingen om att det måste finnas möjligheter till god service i hela landet”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården är några av de myndigheter som får ökat anslag i regeringens budgetproposition. "För att kunna beta av och snabba på handläggningen behöver Migrationsverket ytterligare resurser", säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATENS SERVICECENTERNyhetStatens servicecenter, SSC, hör till statsbudgetens vinnare med ett tillskott på närmare 140 miljoner kronor. I det ingår resurser för fyra nya servicekontor, men generaldirektören Thomas Pålsson räknar med att det blir fler.
TCONyhetTCO anser att regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning i budgeten för 2020 är otillräcklig. TCO saknar bland annat besked om hur högskolor och universitet ska bidra till omställningen på arbetsmarknaden.
STATSFÖRVALTNINGNyhetKvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen får ett tillskott på förvaltningsanslaget för de kommande åren för att ”upprätthålla takten i reformeringen” och ”undvika ytterligare neddragningar” utöver de som redan aviserats, skriver regeringen i ett pressmeddelande dagen innan budgetpropositionen presenteras. ST anser att det är positivt att det kommer ett tillskott – men att summan är för låg.
SocialförsäkringarNyhetDen snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMetoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.
BiståndNyhetHöstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.
DomstolarnaNyhetAntalet kvinnliga domstolschefer har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren, uppger Ekot, som tagit del av Domstolsverkets egen statistik.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen kommer få mer pengar till externa aktörer, ytterligare 193 miljoner kronor nästa år. Anslaget kommer sedan att växa undan för undan fram till 2022, uppger Dagens industri.
Brottsförebyggande rådetNyhetStatskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården hotas av åtal för grovt vapenbrott sedan han gripits av polis i Linköping med ett skarpladdat hagelgevär i bilen, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
SocialförsäkringarNyhetBåde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.
REGERINGENNyhetI måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetFinansinspektionen, Skatteverket och tre länsstyrelser föreslås få ett ökat budgetanslag på totalt 42 miljoner kronor med början nästa år. Pengarna ska gå till att bekämpa pengatvätt på olika sätt, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
HögskolanNyhetI en internationell jämförelse ger en akademisk utbildning i Sverige lite resultat i lönekuvertet. Det visar OECDs senaste lönerapport Education at a glance 2019, rapporterar Ekot.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetEfter rapporter om arbetsmiljöproblem kallades Myndigheten för arbetsmiljökunskaps generaldirektör Nader Ahmadi till departementet för att förklara sig. Nu ska konsulter hjälpa honom med ledarskapet, skriver tidningen Arbetarskydd.
A-kassaNyhetEnligt en dom från förvaltningsrätten ska semesterersättning räknas med i underlaget för a-kassa. Målet har drivits av LO-TCO Rättsskydd för en medlem i Unionen.
Inspektionen för socialförsäkringenNyhetFör ett par veckor sedan invigde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sitt nya huvudkontor i Göteborg. Efter beslutet i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg. 12 av 55 anställda har följt med.
ArbetsrättNyhetFackförbundet Kommunal har anmält Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten har upphävt ett skyddsstopp utan att först kontakta skyddsombudet, skriver Arbetet.
DigitaliseringNyhetEtt gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.
REGERINGENNyhetTCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sin post och tar över som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, S, på dagens riksmöte.
STATSFÖRVALTNINGNyhetDet blir fyra nya servicekontor i Västerbotten, Dalarna och Värmland, meddelade statsminister Stefan Löfven, S, i sin regeringsförklaring. Kontoren placeras i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
Tweet från Domstolsverket
RättsväsendetNyhetAnslagen till de rättsvårdande myndigheterna höjs med 700 miljoner kronor under 2020. Störst anslagshöjning går till Domstolsverket med 280 miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetEn medarbetare vid Arbetsförmedlingen, som tidigare i år fick sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott, avskedas från sin anställning. Det har personalansvarsnämnden beslutat, skriver Arbetet.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEtt ökat budgetanslag med 5 miljoner kronor ska hjälpa Arbetsmiljöverket att råda bot på fusk och brottslighet i arbetslivet. Pengarna ska gå till myndighetens inspektionsverksamhet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
TULLVERKETNyhetDet kommande budgetförslaget innehåller en permanent ökning av Tullverkets anslag med 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förhindra att vapen kommer in i landet, uppger SVT.