Annons:

It-systemet kan inte läsa anmälningar

FÖRDJUPNING: ARN2018-11-21

»Vi är extremt stressade och går på knäna emellanå­t!«, säger Ulla Nilsson, ST-ord­förande på Allmänna reklamations­nämnden. It-verktygen släpar efter teknikutvecklingen, samtidigt som antalet ärenden ökat kraftigt.

När myndighetens nuvarande digitala handläggningssystem infördes 2011 hanterade Allmänna reklamationsnämnden, ARN, omkring 9 500 ärenden årligen. Under perioden januari–oktober i år har det kommit in 14 250 ärenden.

Vad beror den stora ökningen på?

– Det har blivit så lätt att göra en anmälan, säger Ulla Nilsson. Och anmälarna skickar med bilder, kvitton, fakturor och annat. Om de trycker ihop det i ett dokument måste handläggarna scrolla och scrolla, och det kan vara väldigt svårt att se vad de vill.

It-systemet är inte kompatibelt med de olika nya »avsändare« som skickar in anmälningar, som mobiler och läsplattor. Det kan inte heller hantera de handlingar som bifogas – i olika format från pc, Mac, Android, IOS med flera.

– Det som skulle vara så enkelt med ett digitalt system – att allt skickas rakt in i systemet – har aldrig funge­rat, berättar Ulla Nilsson. Det blir extra­arbete med manuell kon­ver­tering.

Man har också problem med driftsstörningar som gör att allmänheten och parterna inte kommer in på nämndens hemsida.

Ulla Nilsson är sekreterare och en av nio personer som bland annat tar emot anmälningar och registrerar mejl och inkommande dokument från systemet.

– När jag började för tolv år sedan sades det att det skulle räcka gott med tre sekreterare till framtidens digitala system. Det var en utopi.

Nya chefen Marcus Isgren har fått feedback från personalen om problemen och nu söker myndigheten en projekt­anställd it-strateg. Men med det osäkra politiska läget och ovissheten om nästa års anslag är det oklart vad som kan förverkligas.

Läs mer:

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA