Annons:
Kriminalvården
Nyhet
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Deras kollega slogs ihjäl

Ett par veckor har gått sedan en ung kvinnlig kriminalvårdare slogs ihjäl på sitt jobb. Flera parallella utredningar arbetar för att förstå hur katastrofen kunde ske. Kolle­ger från hela landet har erbjudit sig att resa till häktet i Huddinge för att avlasta personalen.
»Min första reaktion var en oerhörd ilska. Jag fick väldigt mörka tankar«, berättar Johan Lindgren. Men både han och Anne-Marie Sjöberg-Hansen tycker att stödet som de fått från arbetsgivaren har varit fantastiskt.Bild:Elis Hoffman

Det började som en vanlig måndagsförmiddag. Arbetsveckan var ny och Anne-Marie Sjöberg-Hansen, lokal ST-ordförande, sorterade papper vid sitt skrivbord på häktet i Huddinge. Då ljöd larmet.

– Man hör det någon gång i veckan kanske. En röst i hög­talarna ropar ut att det har skett ett överfall. Men ofta är det inget allvarligt, eller kanske ett falsklarm. Så jag funderade väl inte så mycket, berättar hon.

Dog av skadorna

Men den här gången var det annorlunda. Överfallet, som hade inletts när vårdaren skulle föra den häktade mannen till rastgården, var så våldsamt att kriminalvårdaren snart dog av sina skador.

Johan Lindgren, en av hennes kolleger på häktet, drar en djup suck.

– Vi har jobbat ihop både dagar och kvällar och nätter. Min första reaktion var en oerhörd ilska. Jag fick väldigt mörka tankar.

Genast kopplades en krisorganisation in. Anne-Marie Sjöberg-Hansen och Johan Lindgren berättar hur de anställda erbjöds »defusing« och »debriefing«, alltså olika typer av stödjande samtal, och kontakt med företagshälsovården.

Personalen har varit »uppenbart i chock«, säger de. Många sover dåligt. Ilska, sorg och oro väller upp i vågor.

Stort stöd från kolleger

– Men stödet har varit fantastiskt, säger de båda, nästan i munnen på varandra.

Kolleger har rest in från and­ra häkten, anstalter och till och med frivården för att fylla arbetspassen medan personalen bearbetar krisen. Kriminalvården i Finland och Norge har skickat kondoleanser. Också de intagna har beklagat händelsen. Personalmatsalen har bjudit på gratis lunch. Kaffe, te och frukt har hela tiden funnits fram­dukat.

– I det här sammanhanget låter det nästan hemskt att säga att vi har en form för hantering av allvarliga händelser. Men det är så, säger häkteschefen Agneta Kempe.

Hon säger att de första dagarna var »fullständigt fruktansvärda« med väldigt lite sömn.

Många frågor obesvarade

Fortfarande kvarstår många frågor: Varför var vårdaren ensam med den häktade – trots att han var dokumenterat farlig och det fanns beslut om att han skulle följas av två vårdare? Kände vårdaren inte till det beslutet? Och vem ansvarar egentligen för att sådan information sprids?

Varken häkteschefen eller de anställda vill kommentera det så länge som brottsutredningarna pågår.

– Det som har hänt är så fruktans­värt. Någonstans har något uppenbarligen brustit. Men var och varför får vi återkomma till längre fram, säger Agneta Kempe.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.