Annons:
Säkerheten har förbättrats. Det anser både Robin Öhman och Anne-Marie Sjöberg-Hansen. Men ett år efter mordet på en väktare på häktet i Huddinge är det för många fortfarande tungt att gå till jobbet. Bild:Elis Hoffman
Kriminalvården
Nyhet
0 kommentarerTyck till!

Oron finns kvar ett år efter mordet

Vissa har valt att byta jobb. De som är kvar är mer vaksamma nu än innan dödsmisshandeln. I början av oktober är det ett år sedan en ung kriminal­vårdare mördades på häktet i Huddinge.

Den 3 oktober 2011 misshandlades en vårdare till döds av en intagen på häktet i Huddinge.

Kriminalvårdaren Robin Öhman var i tjänst den dagen. Ett år senare är det fortfarande tungt för många att gå till jobbet, säger han.

– Det är flera som känner att de inte riktigt orkar.

Robin Öhman berättar att vårdarna blivit mer känsliga för nyanser i de intagnas beteende och humör efter dödsmisshandeln.

– Om det blir lite stökigt är det lättare att det knyter sig i magen.

Trots att mannen var dokumenterat farlig var vårdaren ensam när hon förde honom till rastgården.

Händelsen har utretts av både Arbets­miljöverket och Kriminalvården. Det var en rad rutiner som brast, konstaterade Kriminalvården i sin utredning.

Exempelvis spreds inte information om intagna tillräckligt väl och rutinen för att se till att det fanns två vårdare vid rastgården fungerade inte.

Sedan dess har det vidtagits många åtgärder för att förbättra säkerheten.

– Nu finns inte en chans att vi inte får den information som vi ska ha, säger Robin Öhman.

Även Anne-Marie Sjöberg-Hansen, lokal ST-ordförande, anser att säkerheten blivit bättre. De är nu alltid tre personer vid förflyttningar av intagna, efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Men hon är kritisk till att Arbets­miljö­verket tidigare godkänt att de ska vara två vårdare i stället för tre.

Häktet ska också göra byggnadstekniska förbättringar. Men enligt Anne-Marie Sjöberg-Hansen har de inte fått några personalförstärkningar.

Efter mordet kartlade Kriminalvården allt som bedömdes vara riskfyllt ensamarbete. Myndighetens
generaldirektör Nils Öberg säger att han varit väldigt tydlig med att det ska vara mycket personal där det behövs.

– Min bild är att det är så, men vi följer läget kontinuerligt.

En lärdom är att det behövs ännu större säkerhetsmarginaler för att kompensera om de dagliga rutinerna brister:

– Det kan vara att en uppgift måste utföras två gånger av två olika personer för att kunna genomföras. Man kan likna det vid vad som händer när man ska slänga ett mejl i papperskorgen. Innan det kastas måste man bekräfta till datorn att man verkligen vill genomföra åtgärden, säger Nils Öberg.

Per Sunneborn, ord­förande för ST inom Kriminalvården, har inga generella invändningar mot ensamarbete:

– Det behöver inte vara farligare än att stå i kön till korvkiosken. Det vi är emot är det farliga ensamarbetet och där tycker jag att vi får gehör från arbetsgivaren.

Det juridiska ansvaret för dödsmisshandeln är ännu inte utrett. Det dröjer månader innan en förundersökning om arbetsmiljöbrott för vållande till annans död blir klar, enligt åklagaren Aino Alhem. Om åtal väcks rör det en person i chefsbefattning.

Mannen som utförde dådet är dömd till livstids fängelse för mord.  

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.