Annons:
Av de runt 40 lokalkontor som inte har stängt ännu, men som ledningen enligt sin plan planerar att stänga, kommer sannolikt vissa bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlingskontor kan bli kvar

Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.

Arbetsförmedlingen kommer att få använda de medel som myndigheten inte hunnit utnyttja i år under nästa år. Totalt handlar det om 900 miljoner kronor som förs över till nästa års budget, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens under torsdagen.

De extra pengarna är tänkta att användas till att stärka myndighetens lokala närvaro.

– I regleringsbrevet för 2020 kommer vi att tydligt formulera kravet på lokal närvaro, särskilt på de orter där Arbetsförmedlingen nu stänger eller lägger ned sina kontor, sade Eva Nordmark på presskonferensen.

Hon sade också att Arbetsförmedlingen kan komma att få högre anslag än tidigare aviserat de närmsta åren – om det visar sig bli nödvändigt. Dessutom utökas anslagskrediten till 6 procent i stället för nuvarande 3 procent. Det betyder ytterligare 218 miljoner kronor, enligt ministern.

Av de runt 40 lokalkontor som ännu inte har stängt, men som ledningen planerar att stänga, kommer vissa sannolikt att bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade Eva Nordmark.

När det gäller de 90 kontor som redan har slagit igen ville hon dock inte ge närmare besked om huruvida vissa av dem kommer att öppna igen.

– Jag tänker inte som statsråd gå in och peka exakt på i vilka orter Arbetsförmedlingen ska öppna kontor, sade Eva Nordmark.

I samma regleringsbrev kommer det att finnas ett uppdrag till myndigheten om att säkerställa stödet till personer med funktionshinder, sade arbetsmarknadsministern på presskonferensen.

Parallellt med arbetet med att formulera nya uppdrag till myndigheten pågår en långt framskriden process med att rekrytera en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

– Min förhoppning är att regeringen kan fatta beslut om en ny generaldirektör innan jul, sade Eva Nordmark.

Hon klargjorde samtidigt att omstöpningen av myndigheten, där matchningen av arbetssökande gentemot arbetsmarknaden ska övertas av externa aktörer, går vidare. Däremot öppnade hon för en mindre strikt tolkning av den formulering i januariavtalet som anger att reformen ska vara fullt genomförd under 2021.

Nu är Eva Nordmarks besked att det behöver finnas tid för de privata aktörerna att etablera sig på de orter som i dag saknar eller har relativt få externa aktörer att välja bland, och att det måste vara accepterat att man provar sig fram under en övergångsperiod.

Hon betonade att de fristående aktörerna inte nödvändigtvis behöver vara privata företag, utan att det även kan handla om folkhögskolor eller ”ideella idéburna aktörer och sociala företag”.

Ett preliminärt datum för när förändringarna kan träda i kraft är november 2021, meddelade hon.

– Jag kommer att vara garanten för att vi inte sjösätter något experiment som inte funkar. Min utgångspunkt är att arbetsmarknadspolitiken måste funka i hela landet, sade Eva Nordmark.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att partiet kommer att väcka en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark, om hon inte presenterar tillräckligt konkret information om hur Arbetsförmedlingens framtid ska säkras. Det ville arbetsmarknadsministern inte kommentera med mer än att hon helst hade velat ha ett brett stöd för sitt reformarbete, och att det är upp till Vänsterpartiet att bedöma om dagens besked är tillräckliga eller inte för att låta bli att väcka misstroende.

– Jag kan inte anpassa mig till vad andra partier förväntar sig utan jag måste se till mina ansvarsområden, sade Eva Nordmark.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 i december.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.