Annons:
Av de runt 40 lokalkontor som inte har stängt ännu, men som ledningen enligt sin plan planerar att stänga, kommer sannolikt vissa bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlingskontor kan bli kvar

Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.

Arbetsförmedlingen kommer att få använda de medel som myndigheten inte hunnit utnyttja i år under nästa år. Totalt handlar det om 900 miljoner kronor som förs över till nästa års budget, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens under torsdagen.

De extra pengarna är tänkta att användas till att stärka myndighetens lokala närvaro.

– I regleringsbrevet för 2020 kommer vi att tydligt formulera kravet på lokal närvaro, särskilt på de orter där Arbetsförmedlingen nu stänger eller lägger ned sina kontor, sade Eva Nordmark på presskonferensen.

Hon sade också att Arbetsförmedlingen kan komma att få högre anslag än tidigare aviserat de närmsta åren – om det visar sig bli nödvändigt. Dessutom utökas anslagskrediten till 6 procent i stället för nuvarande 3 procent. Det betyder ytterligare 218 miljoner kronor, enligt ministern.

Av de runt 40 lokalkontor som ännu inte har stängt, men som ledningen planerar att stänga, kommer vissa sannolikt att bli kvar till följd av skrivningen i det nya regleringsbrevet, förklarade Eva Nordmark.

När det gäller de 90 kontor som redan har slagit igen ville hon dock inte ge närmare besked om huruvida vissa av dem kommer att öppna igen.

– Jag tänker inte som statsråd gå in och peka exakt på i vilka orter Arbetsförmedlingen ska öppna kontor, sade Eva Nordmark.

I samma regleringsbrev kommer det att finnas ett uppdrag till myndigheten om att säkerställa stödet till personer med funktionshinder, sade arbetsmarknadsministern på presskonferensen.

Parallellt med arbetet med att formulera nya uppdrag till myndigheten pågår en långt framskriden process med att rekrytera en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

– Min förhoppning är att regeringen kan fatta beslut om en ny generaldirektör innan jul, sade Eva Nordmark.

Hon klargjorde samtidigt att omstöpningen av myndigheten, där matchningen av arbetssökande gentemot arbetsmarknaden ska övertas av externa aktörer, går vidare. Däremot öppnade hon för en mindre strikt tolkning av den formulering i januariavtalet som anger att reformen ska vara fullt genomförd under 2021.

Nu är Eva Nordmarks besked att det behöver finnas tid för de privata aktörerna att etablera sig på de orter som i dag saknar eller har relativt få externa aktörer att välja bland, och att det måste vara accepterat att man provar sig fram under en övergångsperiod.

Hon betonade att de fristående aktörerna inte nödvändigtvis behöver vara privata företag, utan att det även kan handla om folkhögskolor eller ”ideella idéburna aktörer och sociala företag”.

Ett preliminärt datum för när förändringarna kan träda i kraft är november 2021, meddelade hon.

– Jag kommer att vara garanten för att vi inte sjösätter något experiment som inte funkar. Min utgångspunkt är att arbetsmarknadspolitiken måste funka i hela landet, sade Eva Nordmark.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att partiet kommer att väcka en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark, om hon inte presenterar tillräckligt konkret information om hur Arbetsförmedlingens framtid ska säkras. Det ville arbetsmarknadsministern inte kommentera med mer än att hon helst hade velat ha ett brett stöd för sitt reformarbete, och att det är upp till Vänsterpartiet att bedöma om dagens besked är tillräckliga eller inte för att låta bli att väcka misstroende.

– Jag kan inte anpassa mig till vad andra partier förväntar sig utan jag måste se till mina ansvarsområden, sade Eva Nordmark.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 i december.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.