Annons:
Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kritiseras av medarbetare för sin ledarstil.Bild:Creative Commons.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Myndighetschef anklagas för kränkningar

Skyddsombud och anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap slår i skrivelser larm om den egna arbetsmiljön. Generaldirektören Nader Ahmadi är i dag kallad till ett möte på departementet, rapporterar Dagens Nyheter.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, inrättades i Gävle 1 juni förra året. Den hade vid starten ett tiotal medarbetare och ska successivt byggas ut till omkring 40 anställda.

Men personalomsättningen är oroväckande stor, konstaterar myndighetens skyddsombud i en skrivelse till generaldirektören Nader Ahmadi med krav på skyndsamma åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Tre chefer har slutat efter kort tid, en medarbetare slutar nu, två har begärt tjänstledigt för att prova annat jobb och tre personer har signalerat att de kommer att lämna arbetsplatsen ”om inte situationen förbättras markant”.

Enligt skyddsombudet har medarbetare signalerat sedan i höstas om otydlighet i arbetsuppgifter, obalans i krav och resurser samt hög arbetsbelastning. Grundläggande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete saknas och larm om stressrelaterad ohälsa har inte lett till åtgärder. Tvärtom har medarbetare med stressrelaterade besvär upplevt krav på att de ska vara tillgängliga för arbete under kvällar och helger. Skyddsombudet pekar också på detaljstyrning och bristande delaktighet för medarbetarna.

Ett annat allvarligt problem som tas upp i skrivelsen är ledningens bemötande:

”Medarbetare har upplevt uttalanden kring deras person såväl enskilt som inför grupp vilka upplevts stötande och skapat obehag hos individerna det riktats till men även hos andra åhörare.  Medarbetare beskriver en i många fall negativ attityd då man lyft frågor om arbetssätt, beteenden och ledningsstrukturer som upplevts problematiska.”

Medarbetare på Mynak har i en annan, anonym skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet givit flera exempel på vad de uppfattar som brister i Nader Ahmadis ledarstil, rapporterar Dagens Nyheter. Han ska bland annat ha kallat en person ”myndighetens tjockaste medarbetare” och vid två olika möten uppmanat kvinnliga anställda att bära kort kjol och högklackade skor. Han ska också ha sagt till en föräldraledig medarbetare som kommit in för ett möte att ”hade du inte kommit in hade du fått sparken”.

Nader Ahmadi säger till DN att han inte avsett att fälla stötande kommentarer eller kritisera medarbetare inför andra. ”Det är bara olämpliga ordval och dåliga skämt som jag ska se över och tänka om, så att det blir bättre i framtiden.”

Uppmaningen till kvinnor att bära kort kjol och högklackade skor säger han sig dock inte känna igen. ”Jag har varit chef i 25 år och det är inte min personlighet.”

När det gäller de andra arbetsmiljöproblem som skyddsombudet lyfter i sin skrivelse säger Nader Ahmadi att de beror på underbemanning och på att myndigheten är i en startfas. Vi måste bygga upp myndigheten samtidigt som vi genomför uppdrag, säger han till DN. Han är dock självkritisk och säger att han tänker arbeta för en bättre arbetsmiljö. "Vi ska vara en verksamhet som levererar bra och där medarbetarna kan växa och må bra på jobbet."

Skyddsombudet har begärt att få svar på sin skrivelse senast i dag kl 12. Arbetsmarknadsdepartementet har även kallat Nader Ahmadi till ett möte i dag, säger statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé till DN.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.