Annons:
Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kritiseras av medarbetare för sin ledarstil.Bild:Creative Commons.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Myndighetschef anklagas för kränkningar

Skyddsombud och anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap slår i skrivelser larm om den egna arbetsmiljön. Generaldirektören Nader Ahmadi är i dag kallad till ett möte på departementet, rapporterar Dagens Nyheter.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, inrättades i Gävle 1 juni förra året. Den hade vid starten ett tiotal medarbetare och ska successivt byggas ut till omkring 40 anställda.

Men personalomsättningen är oroväckande stor, konstaterar myndighetens skyddsombud i en skrivelse till generaldirektören Nader Ahmadi med krav på skyndsamma åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Tre chefer har slutat efter kort tid, en medarbetare slutar nu, två har begärt tjänstledigt för att prova annat jobb och tre personer har signalerat att de kommer att lämna arbetsplatsen ”om inte situationen förbättras markant”.

Enligt skyddsombudet har medarbetare signalerat sedan i höstas om otydlighet i arbetsuppgifter, obalans i krav och resurser samt hög arbetsbelastning. Grundläggande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete saknas och larm om stressrelaterad ohälsa har inte lett till åtgärder. Tvärtom har medarbetare med stressrelaterade besvär upplevt krav på att de ska vara tillgängliga för arbete under kvällar och helger. Skyddsombudet pekar också på detaljstyrning och bristande delaktighet för medarbetarna.

Ett annat allvarligt problem som tas upp i skrivelsen är ledningens bemötande:

”Medarbetare har upplevt uttalanden kring deras person såväl enskilt som inför grupp vilka upplevts stötande och skapat obehag hos individerna det riktats till men även hos andra åhörare.  Medarbetare beskriver en i många fall negativ attityd då man lyft frågor om arbetssätt, beteenden och ledningsstrukturer som upplevts problematiska.”

Medarbetare på Mynak har i en annan, anonym skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet givit flera exempel på vad de uppfattar som brister i Nader Ahmadis ledarstil, rapporterar Dagens Nyheter. Han ska bland annat ha kallat en person ”myndighetens tjockaste medarbetare” och vid två olika möten uppmanat kvinnliga anställda att bära kort kjol och högklackade skor. Han ska också ha sagt till en föräldraledig medarbetare som kommit in för ett möte att ”hade du inte kommit in hade du fått sparken”.

Nader Ahmadi säger till DN att han inte avsett att fälla stötande kommentarer eller kritisera medarbetare inför andra. ”Det är bara olämpliga ordval och dåliga skämt som jag ska se över och tänka om, så att det blir bättre i framtiden.”

Uppmaningen till kvinnor att bära kort kjol och högklackade skor säger han sig dock inte känna igen. ”Jag har varit chef i 25 år och det är inte min personlighet.”

När det gäller de andra arbetsmiljöproblem som skyddsombudet lyfter i sin skrivelse säger Nader Ahmadi att de beror på underbemanning och på att myndigheten är i en startfas. Vi måste bygga upp myndigheten samtidigt som vi genomför uppdrag, säger han till DN. Han är dock självkritisk och säger att han tänker arbeta för en bättre arbetsmiljö. "Vi ska vara en verksamhet som levererar bra och där medarbetarna kan växa och må bra på jobbet."

Skyddsombudet har begärt att få svar på sin skrivelse senast i dag kl 12. Arbetsmarknadsdepartementet har även kallat Nader Ahmadi till ett möte i dag, säger statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé till DN.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.